DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Geoteknik Mühendisliğinde Laboratuvar Deneyleri ve Değerlendirmesi İM   007 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Baki BAĞRIAÇIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zemin indeks özelliklerine bağlı olarak zemin bileşenlerini kategorize edebilmeyi, Permabilite, sıkışabilirlik, ve kayma dayanımı deneyleriyle zemin özelliklerini ölçebilmeyi, Laboratuvar deneylerinden zemin davranışını yorumlayabilmeyi, Teknik raporlarda laboratuar deney sonuçlarını tartışabilmeyi kavrar.
Dersin İçeriği
Zemin Etüd Raporları, Zemin minerolojisiinin anlatımı, Zeminlerin su içeriği, porozite ve boşluk oranının belirlenmesi, Zeminlerin bileşimi ve mühendislik özellikleri, Kompaksiyon deneyi, Permeabilite deneyleri, Konsolidasyon (Ödometre) deneyi, Geoteknik mühendisliğinde dayanım analizi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Zemin mekaniğinin temel prensiplerini kavrar.
2) Zemin indeks özelliklerine bağlı olarak zemin bileşenlerini kategorize eder.
3) Zemin konsolidasyon teorisini kavrar.
4) Zeminde oluşan sıkışma ve oturmaları hesaplar.
5) Zeminin mühendislik özelliklerini ölçer ve yorumlar.
6) Laboratuvar deneylerinden zemin davranışını yorumlar.
7) Teknik raporlarda laboratuar deney sonuçlarını irdeler.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)