DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi YLİM   201 1 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Baki BAĞRIAÇIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yüksek Lisans eğitiminin birinci döneminde, yapılan akademik çalışmalar danışmanın görüşü ve desteği alınarak yürütülür.
Dersin İçeriği
Yüksek Lisans eğitiminin birinci döneminde, öğrencilerin seçilen bir alanda bağımsız bir çalışma yapabileceğini göstermek, belirli bir zaman dilimi içinde özel bir problemin çözümüne yönelik olarak bilimsel, etik, detaylı ve doğru bir çalışma yapabileceğini ortaya koymak ve bulgularının ikna edici bir biçimde yayınlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini İnşaat mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
2) İnşaat mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahip olur.
3) İnşaat mühendisliği alanlarında ileri düzeyde teorik ve uygulamalı bilgiye sahip olur.
4) İnşaat mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olur.
5) Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
6) Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
7) Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilir.
8) Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olur.
9) İnşaat mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik ve bilgisayar programlarını kullanır.
10) İnşaat Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olur.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yüksek lisans birinci dönemi kapsamında alınan derslere yönelik çalışmalar. İlgili kaynakları okumak. Soru-Cevap
Tartışma
2 Yüksek lisans birinci dönemi kapsamında alınan derslere yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak. Soru-Cevap
Tartışma
3 Yüksek lisans birinci dönemi kapsamında alınan derslere yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak. Soru-Cevap
Tartışma
4 Yüksek lisans birinci dönemi kapsamında alınan derslere yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak. Soru-Cevap
Tartışma
5 Yüksek lisans birinci dönemi kapsamında alınan derslere yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak. Soru-Cevap
Tartışma
6 Yüksek lisans birinci dönemi kapsamında alınan derslere yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak. Soru-Cevap
Tartışma
7 Yüksek lisans birinci dönemi kapsamında alınan derslere yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak. Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Sözlü Sınav
9 Yüksek lisans birinci dönemi kapsamında alınan derslere yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak. Soru-Cevap
Tartışma
10 Yüksek lisans birinci dönemi kapsamında alınan derslere yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak. Soru-Cevap
Tartışma
11 Yüksek lisans birinci dönemi kapsamında alınan derslere yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak. Soru-Cevap
Tartışma
12 Yüksek lisans birinci dönemi kapsamında alınan derslere yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak. Soru-Cevap
Tartışma
13 Yüksek lisans birinci dönemi kapsamında alınan derslere yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak. Soru-Cevap
Tartışma
14 Yüksek lisans birinci dönemi kapsamında alınan derslere yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak. Soru-Cevap
Tartışma
15 Yüksek lisans birinci dönemi kapsamında alınan derslere yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak. Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar