DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Geoteknikte Sayısal Yöntemler İM   592 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Abdulazim YILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sonlu elemanlar yöntemine dayalı bir bilgisayar programının öğrenilmesi ve geoteknik uygulamaların nümerik olarak modellenmesi
Dersin İçeriği
Geoteknik mühendisliğinde nümerik modelleme, Sonlu elemanlar yöntemi ve bilgisayar programının öğrenilmesi, Geoteknik uygulamalarının nümerik analizi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli teorik bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modellemek ve çözmek için kullanır.
2) Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.
3) İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında bilgi Yok
2 Geoteknik mühendisliğinde sayısal modelleme Ders notları
3 Bilgisayar programının öğrenilmesi Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
4 Bilgisayar programının öğrenilmesi Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
5 Bilgisayar programının öğrenilmesi Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
6 Örnek 1 Yüzeysel temellerin analizi Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
7 Örnek 2 Yüzeysel temellerin analizi Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
8 Ara Sınav
9 Örnek 3 Derin temellerin analiz Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
10 Örnek 4 Derin kazılar Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
11 Örnek 5 İstinad duvarları Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
12 Örnek 6 Dolgular Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
13 Örnek 7 Düşey drenler Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
14 Örnek 8 Şev analizi Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
15 Örnek 9 Taş kolonlar Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar