DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Veri Toplanması ve Analizi İM   578 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Emel ORAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisansüstü çalışmalarda kullanılabilecek istatisiksel tekniklerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
İstataistiksel analiz

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Betimleyici istatistik methodları
2) Betimleyici istatistik methodları
3) Betimleyici istatistik methodları
4) Betimleyici istatistik methodları
5) Dağılımlar
6) Dağılımlar
7) Dağılımlar
8) Sınav
9) Dağılımlar
10) Dağılımlar
11) Hipotez testleri
12) Hipotez testleri
13) Hipotez testleri
14) Regresyon ve korelasyon
15) Regresyon ve korelasyon


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Betimleyici istatistik methodları Okuma ve problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
2 Betimleyici istatistik methodları Okuma ve problem çözme
3 Betimleyici istatistik methodları Okuma ve problem çözme
4 Betimleyici istatistik methodları Okuma ve problem çözme
5 Dağılımlar Okuma ve problem çözme
6 Dağılımlar Okuma ve problem çözme
7 Dağılımlar Okuma ve problem çözme
8 Ara Sınav Yazılı
9 Dağılımlar Okuma ve problem çözme
10 Hipotez testleri Okuma ve problem çözme
11 Hipotez testleri Okuma ve problem çözme
12 Hipotez testleri Okuma ve problem çözme
13 Hipotez testleri Okuma ve problem çözme
14 Regresyon ve korelasyon Okuma ve problem çözme
15 Regresyon ve korelasyon Okuma ve problem çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar