DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teorik Zemin Mekaniği ve Zemin Modelleri İM   569 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Abdulazim YILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zeminlerde gerilme-deformasyon ilişkisi, kritik durum teorisi, ileri düzey zemin modelleri, krip davranış hakkında detaylı bilgiler vermek
Dersin İçeriği
Zemin davranışı, elastik teori, elasto-plastik davranış, krip davranış ile ilgili temel bilgiler, kritik durum teorisi ve bu bağlamda geliştirilen ileri zemin modelleri, nümerik modelleme teknikleri ve geoteknik yapıların nümerik analizi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sonlu elemanlar yöntemini ve numerik modelleme tekniklerini geoteknik problemlerin analizlerinde kullanabilir.
2) İleri düzey zemin modellerini ve geoteknik bilgisayar programlarını nümerik analizlerde etkin şekilde kullanılmasını öğrenir.
3) Analitik çözümlerle nümerik analiz sonuçlarını karşılaştırarak güvenilir tasarımlar gerçekleştirebilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zeminlerde gerilme-şekil değiştirme ve temel kavramlar, tanımlar Slayt sunumu ve tartışma
2 Elastisite teorisi Slayt sunumu ve tartışma
3 Kırılma hipotezleri Slayt sunumu ve tartışma
4 Zeminlerde Akma Slayt sunumu ve tartışma
5 Elasto-plastik davranış Slayt sunumu ve tartışma
6 Kritik durum teorisi Slayt sunumu ve tartışma
7 Kritik durumda göçme ve plastik akma Slayt sunumu ve tartışma
8 Ara Sınav
9 Rezidüel mukavemet Slayt sunumu ve tartışma
10 Tasarım için mukavemet parametrelerinin seçimi Slayt sunumu ve tartışma
11 Cam kili Zemin Modeli Slayt sunumu ve tartışma
12 Anizotropi ve yapı Slayt sunumu ve tartışma
13 Zeminlerde krip Slayt sunumu ve tartışma
14 Bir dolgunun ileri düzey zemin modelleri ile analizi, ödev Slayt sunumu ve tartışma
15 Derin kazı problemlerinin ileri düzey zemin modelleri ile analizi, ödev Slayt sunumu ve tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar