DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Beton Teknolojisi İM   565 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Hakkı ÇAĞATAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders içeriğinde belirtilen konuların öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
Beton, agregalar, çimentolar, beton karışım hesabı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel kavram, kuram ve prensiplerine hakim olma
2) Mühendislik problemini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
3) Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma özelliği
4) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu yapabilme becerisi
5) Yapı problemleri çözme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanım
2 Beton Önceki haftanın tekrarı
3 Beton Önceki haftanın tekrarı
4 Beton Önceki haftanın tekrarı
5 Çimentolar Önceki haftanın tekrarı
6 Çimentolar Önceki haftanın tekrarı
7 Çimentolar Önceki haftanın tekrarı
8 Ara Sınav
9 Agregalar Önceki haftanın tekrarı
10 Agregalar Önceki haftanın tekrarı
11 Agregalar Önceki haftanın tekrarı
12 Beton karışım hesabı Önceki haftanın tekrarı
13 Beton karışım hesabı Önceki haftanın tekrarı
14 Deneyler Önceki haftanın tekrarı
15 Deneyler Önceki haftanın tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar