DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Akarsu Hidroloği İM   557 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hatice ÇAĞATAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Akarsu yataklarının korunması ve ıslahı
Dersin İçeriği
Akarsu morfolojisi, akarsu dengesi ve stabilizasyonu, akarsu havzası

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akarsu havzaları
2) Akarsu morfolojisi
3) Akarsuda düzenli akımlar
4) Akarsuda değişken akımlar
5) Akarsuda katı madde taşınımı
6) Akarsuda süreklilik ve hareket denklemleri
7) Akarsuda taşkın ötelenmesi
8) Akarsu dinamiği
9) Akarsu stabilizasyonu
10) Akarsu kontrol yapıları
11) Akarsu kıyı mühendisliği
12) Akarsuda taşkın kontrolü
13) Akarsuda köprü oyulması
14) Akarsu modellemesi
15) Hareketli yatak modellemesi


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Akarsu havzaları ve özellikleri Hidroloji
2 Akarsu morfolojisi, enkesit ve profil özellikleri Hidroloji
3 Akarsuda üniform ve üniform olmayan düzenli akımlar. Hidromekanik
4 Akarsuda değişken akımlar Hidromekanik
5 Akarsuda katı madde özellikleri, sınıflandırılması ve taşınımı Zemin mekaniği
6 Akarsuda süreklilik ve hareket denklemleri Hidromekanik
7 Akarsuda taşkın ötelenmesi ve hesap yöntemleri Hidroloji
8 Ara Sınav Bütün konular
9 Akarsu dinamiği; akarsu yatağında yığılma ve oyulma önceki dersler
10 Akarsu stabilizasyonu; kıyı koruması önceki dersler
11 Akarsu kontrol yapıları Su yapıları dersi
12 Akarsu kıyı mühendisliği Su yapıları dersi
13 Akarsuda taşkın kontrolü Hidroloji
14 Akarsuda köprü oyulması Hidromekanik
15 Akarsu modellemesi önceki dersler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bütün konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar