DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Kaynakları Sistemlerinin Planlanması İM   556 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hatice ÇAĞATAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su kaynakları için en iyi projenin seçimi
Dersin İçeriği
Su Kaynakları Sistemlerinin Planlanması için alternatif çözümler ve en iyisinin seçimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sistem analizi kavramı
2) Projenin amacının belirlenmesi
3) Fizibilite çalışmaları
4) Alternative proje üretimi
5) Optimizasyona giriş
6) Optimizasyon çeşitleri
7) Lineer Optimizasyo
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Su Kaynakları Sistemlerinin tanıtımı Su kaynakları dersi
2 Projenin amacının belirlenmesi önceki ders
3 Sistem analizi kavramı İstatistik
4 Proje için fizibilite çalışmaları Hidroloji
5 Proje alternatifleri önceki ders
6 Fayda-maliyet analizi Ekonomi dersi
7 Fayda-maliyet analizi için örnekler Altıncı bölüm
8 Ara Sınav Bütün bölümler
9 Optimizasyona giriş Matematik
10 Optimizasyon çeşitleri Matematik
11 Lineer Optimizasyon Matematik
12 Amaç fonksiyonunun belirlenmesi 11. hafta
13 Kısıtların belirlenmesi 12. hafta
14 Optimizasyon uygulamaları 12. ve 13. haftalaR
15 Bilgisayar programıyla Optimizasyon uygulamaları 13. hafta
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bütün konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar