DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Planlaması İM   542 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÇELİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnşaat işlerinde kullanılan çubuk ve ağ yöntemlerle iş programı hazırlanması, kaynak tahsisi ve kaynak dengelenmesi konularında bilgilendirmek.
Dersin İçeriği
Planlama kavramı; İnşaat projelerinde üretim süreci aşamaları; Planlama yöntemleri (GANNT CHART, CPM, PERT); Kaynak tahsisi ve kaynak dengeleme yöntemleri; İş programları ile ilgili paket programlar hakkında genel bilgi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Planlama kavramı ve planlama bağlamında yapı üretiminin aşamalarını açıklayabilme.
2) İnşaat projelerinde üretim süreci planlamasının aşamalarını uygulayabilme.
3) Süresel planlamayı etkileyen değişkenleri tanımlayabilme.
4) Planlama araçları olarak, çubuk programlama ile ağ yöntemlerden CPM, PERT ve Devre diyagramlarını kullanabilme.
5) Kaynak tahsisi ve kaynak dengeleme yönetmelerini açıklayabilme.
6) İş programları ile ilgili paket programlar hakkında bilgilenme.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Anlatım
2 Planlama kavramı ve planlama bağlamında yapı üretiminin aşamaları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İnşaat projelerinde üretim süreci planlamasının aşamaları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Ödev Sunumu Okuma Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Süresel planlamayı etkileyen değişkenler ve üretim aşamasını planlanması Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ödev Sunumu Okuma Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Çubuk programlama yöntemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Okuma Ödev
9 Kritik Yol Yöntemi (CPM) Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kritik Yol Yöntemi (CPM) Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Ödev Sunumu Okuma Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 PERT Yöntemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Devre ve denge diyagramları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Ödev Sunumu Okuma Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Kaynak tahsisi, Kaynak dengelemesi, Paket programlar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar