DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Plaklar ve Kabuklar İM   535 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Beytullah TEMEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel mühendislik problemlerinin plak ve kabuk teorilerine göre çözümlenmesinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Plak ve kabuk teorileri hakkında genel prensip ve bilgilerin edinilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Plakların genel davranışı hakkında bilgi sahibi olur.
2) Dikdörtgen plaklar için analitik çözümleri görür.
3) Dairesel plaklar için analitik çözümleri görür.
4) Enerji yöntemlerini tanımlar ve bunları karşılaştırabilir.
5) Sonlu farklar yöntemi hakkında temel bilgileri edinir.
6) Sonlu elemanlar yöntemi hakkında temel bilgileri edinir.
7) Ortotropik plaklarla ilgili temel bağıntıları tanımlar.
8) Kabukların genel davranışı hakkında bilgi sahibi olur.
9) Kabukların membran ve eğilme teorilerini inceler.
10) Kapalı dairesel silindirik kabukların eğilmesi durumunda denge denklemlerini yazar.
11) Açık dairesel silindirik kabuklar için denge denklemlerini yazar.
12) Eksenel simetrik kabukların membran teorisini kullanarak denge denklemlerini yazar.
13) Eksenel simetrik kabukların eğilme teorisini kullanarak denge denklemlerini yazar.
14) Eksenel dönel simetrik kabuklar için Sonlu elemanlar yöntemini kullanır.
15) Uygulamada karşılaşacağı problemleri tanımlar ve çözümleyebilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 PLAK EĞİLMESİNİN TEMELLERİ Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
2 DİKDÖRTGEN İNCE PLAKLAR Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
Ödev
3 DAİRESEL İNCE PLAKLAR Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
4 ENERJİ YÖNTEMLERİ Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
5 SAYISAL YÖNTEMLERl (SONLU FARKLAR YÖNTEMİ) Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
6 SAYISAL YÖNTEMLERl (SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ) Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
7 ORTOTROPİK PLAKLAR Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
8 Ara Sınav
9 KABUKLAR(MEMBRAN TEORİSİ) Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
Ödev
10 KABUKLAR(EĞİLME TEORİSİ) Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
11 KAPALI DAİRESEL SİLİNDİRİN EĞİLMESİ Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
Ödev
12 AÇIK DAİRESEL SİLİNDİRİK KABUKLAR Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
13 EKSENEL SİMETRİK KABUKLAR Ders notlarında ilgili bölüm
14 EKSENEL SİMETRİK YÜKLÜ DÖNEL KABUKLAR Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
15 EKSENEL SİMETRİK YÜKLÜ DÖNEL KABUKLAR Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar