DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Açık Kanal Akımları İM   528 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Recep YURTAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Açık Kanal akımlarının temel kavram ve teorilerini anlama ve uygulamalarını öğrenme
Dersin İçeriği
Açık Kanal Akımlarının Sınıflandırılması,Süreklilik Prensibi,Momentum ve Enerji Kavramları, Üniform Akım, Yavaş Değişen Akım, Hızlı Değişen Akım, Değişken Akım,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Açık Kanal Akımlarının temel kavramlarını, teorilerini ve prensipleri hakkında bilgi sahibi olma
2) Energi ve Momentum prensiplerini öğrenme
3) Uniform akım hakkında bilgi sahibi olma
4) Yavaş Değişen Akım hakkında bilgi sahibi olma
5) Hidrolik Sıçrama hakkında bilgi sahibi olma
6) Hızlı Değişen Akım hakkında bilgi sahibi olma
7) Değişken Akım hakkında bilgi sahibi olma
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Yok Anlatım
2 Akımların Sınıflandırılması Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Temel Prensipler: Süreklilik, Enerji ve Mımentum Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Açık Kanallarda Hız ve Basınç Dağılımı Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Üniform Akım Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Chezzy ve Manning Denklemleri ve Uygulamaları Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Kanalların tasarımı Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Önceki ders tekrarı Yazılı Sınav
9 Özgül Enerji 10. Ders Haftası için Öğretim Yöntemleri Anlatım Soru-Cevap Tartışma Alıştırma ve Uygulama Gösteri Gösterip Yaptırma Rol Oynama Grup Çalışması Benzetim Beyin Fırtınası Altı Şapka Örnek Olay Deney / Laboratuvar Bireysel Çalışma Problem Çözme Proje Temelli Öğrenme 10. Ders Haftası için Ölçme Yöntemleri Yazılı Sınav Sözlü Sınav Ödev Proje / Tasarım Portfolyo Performans Değerlendirmesi Jüri Değerlendirmesi Hafta Konular Ön Hazırlık Yöntem 1 Türkçe Giriş Seç İngilizce Introduction 2 Türkçe Akımların Sınıflandırılması Seç İngilizce Classification of Flows 3 Türkçe Temel Prensipler: Süreklilik, Enerji ve Mımentum Seç İngilizce Basic Principles: Continuity, Eneregy and Momentum 4 Türkçe Açık Kanallarda Hız ve Basınç Dağılımı Seç İngilizce Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Yavaş Değişen Akım Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Hızlı Değişen Akım Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Hidrolik Sıçrama Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Değişken Akım Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Açık Kanallarla ilgili Bilgisayar Yazılımları ve Uygulamaları 1 Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Açık Kanallarla ilgili Bilgisayar Yazılımları ve Uygulamaları 2 Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki ders tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar