DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeraltı Suyu Hidrolojisi İM   523 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Recep YURTAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yeraltısuyu Hidrolojisi Prensiplerini, Modellemesini ve Uygulamalarını Öğretmek
Dersin İçeriği
Yearltısuyu Temel Kavramlar ve Tanımlar, Jeoloji ve YeraltıSu Hazneleri, Jeolojik ve Jeofizik Etiütler, Akifer Temel Özellikleri, Akifer Özellikleri ve Parametreleri, Yeraltısuyu Akış Denklemleri, Dengeli Akış, Dengesiz Akış, Akım Ağları, Kuyular ve Kuyularda Debi Ölçümü, Kuyu Performans Testleri, Yeraltısuyu Akım Denklemleri, Yeraltısyu Modelleme, Yeraltısuyu Modelleme Yazılımı ile Uygulama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeraltısuyu Hidrolojisi hakkında bilgi sahibi olma
2) Hidrolojik Çevrim hakkında temel kavram, kuram ve prensiplerine hakim olma
3) Jeoloji ve Akiferler hakkında temel kavram, kuram ve prensiplerine hakim olma
4) Akifer Özellikleri ve Parametreleri hakkında temel kavram, kuram ve prensiplerine hakim olma
5) Yeraltısuyu Akış Denklemleri hakkında temel kavram, kuram ve prensiplerine hakim olma
6) Dengeli Akış Denklemleri hakkında temel kavram, kuram ve prensiplerine hakim olma
7) Dengesiz Akış Denklemleri hakkında temel kavram, kuram ve prensiplerine hakim olma
8) Akım Ağları hakkında temel kavram, kuram ve prensiplerine hakim olma
9) Kuyular ve Kuyularda Debi Ölçümleri hakkında temel kavram, kuram ve prensiplerine hakim olma
10) Kuyu Performans Testleri hakkında temel kavram, kuram ve prensiplerine hakim olma
11) Yeraltısuyu Akım Denklemlerinin türetimini öğrenme
12) Yeraltısuyu Modelleme konusunda kavram ve prensiplere hakim olma
13) Bilgisayara Yazılımı ile Yeraltısuyu Modelleme Uygulamaları yapma
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yeraltısuyu Hidrolojisi Temel Kavtamlar ve Tanımları Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Hidrolojik Çevrim ve Bileşenleri ile Hidrolojik Su Dengesi Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Jeoloji ve Yeraltı Su Hazneleri (Akiferler) Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Jeolojik ve Jeofizik Etütler Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Akifer Temel Özellikleri Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Akifer Özellikleri ve Parametreleri Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Yeraltısuyu Akış Denklemleri: Temel Kabuller Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yok Yazılı Sınav
9 Yeraltısuyu Akış Denklemleri Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Dengeli ve Dengesiz Akış Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Akım Ağları Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
12 Kuyular ve Kuyularda Debi Ölçümmü Önceki ders tekrarı Anlatım
Tartışma
13 Kuyu Performans Testleri Önceki ders tekrarı Anlatım
Tartışma
14 Yeraltısuyu Modelleme Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
15 Bilgisayar Yazılımları ile Uygulama Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yok Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar