DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Zemin Mekaniği I İM   519 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdulazim YILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zeminlerde gerilme-deformasyon ilişkisi, kritik durum teorisi, ileri düzey zemin modelleri, krip davranış hakkında detaylı bilgiler vermek
Dersin İçeriği
Zemin davranışı, elastik teori, elasto-plastik davranış, krip davranış ile ilgili temel bilgiler, kritik durum teorisi ve bu bağlamda geliştirilen ileri zemin modelleri, nümerik modelleme teknikleri ve geoteknik yapıların nümerik analizi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Zeminlerin mühendislik ve endeks özelliklerini tanımlayabilir ve değerlendirebilir.
2) Zemin davranışı üzerinde suyun etkisini fark edip değerlendirebilir
3) Sızma problemlerinde gelişmiş analiz yöntemlerini uygulayabilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, zeminlerin oluşumu, kil mineralleri Power point sunusu ile düz anlatım ve tartışma
2 Zeminlerin fiziksel özellikleri, dane ve yığın özellikleri Power point sunusu ile düz anlatım ve tartışma
3 Zeminlerde ağırlık hacim ilişkileri, temel kavramlar ve tanımlamalar, relatif sıkılık, özgül yoğunluk, dane çapı dağılımı, elek analizi, hidrometre analizi, ödev-1. Power point sunusu ile düz anlatım ve tartışma
4 Kil mineralleri, yapısı, bileşimi, özgün yüzey, killerde su, flokülleşme, dispersiyon, killerin kıvam özellikleri ve kıvam limitleri Power point sunusu ile düz anlatım ve tartışma
5 Zeminlerde sınıflandırma sistemleri, Zeminlerde dane dağılımı ve birleştirilmiş zemin sınıflaması Power point sunusu ile düz anlatım ve tartışma
6 Zemin sınıflandırması ile ilgili ödev ve uygulama Power point sunusu ile düz anlatım ve tartışma
7 Kompaksiyon teorisi, yöntemleri ve uygulamaları, ödev-3 Power point sunusu ile düz anlatım ve tartışma
8 Ara Sınav
9 Efektif gerilme: Doygun zeminlerde efektif gerilme kavramı. Kritik hidrolik eğim ve kaynama. Doygun olmayan zeminlerde efektif gerilme Power point sunusu ile düz anlatım ve tartışma
10 İletkenlik: Darcy kuralı. Hidrolik iletkenlik katsayısı ve tayin yöntemleri. Permeabilitenin değişkenliği. Power point sunusu ile düz anlatım ve tartışma
11 Sızma: Süreklilik denklemi. Akım ağları. Hidrolik kaldırma. İzotrop ve homojen olmayan zeminlerde akım ağları. Permeabilitenin yöne bağlı değişimi. Power point sunusu ile düz anlatım ve tartışma
12 Sızma (Devamı): Sızmanın numerik analizi. Sızma kuvveti. Borulanma-toprak dolgu barajlarda sızma. Filtre projelendirmesi. Power point sunusu ile düz anlatım ve tartışma
13 İki-boyutlu Gerilme Problemleri: Düzlemsel deformasyon durumu. Mohr çemberi. Çizgisel yük ve şerit yük altında gerilme artışları. Power point sunusu ile düz anlatım ve tartışma
14 Üç-boyutlu Gerilme Problemleri: Noktasal yük altında gerilme artışı. Alan yükleri altında gerilmeler. Tabakalı zeminlerde gerilmeler. Temel taban basıncı dağılımları Power point sunusu ile düz anlatım ve tartışma
15 Ödev ve sunumlar Power point sunusu ile düz anlatım ve tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar