DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Baraj Hazneleri Tasarımı İM   517 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Recep YURTAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencileri aktif hacim, ölü hacim, taşkın hacmi, hava payı ve optimum işletme konularını içeren Baraj Hazneleri Tasarımı konusunda bilgilendirmektir
Dersin İçeriği
Baraj Hazneleri, Baraj Haznelerinin Sınıflandırılması, Baraj Haznesinin Kısımları, Aktif Hacim, Taşkın Kontrol Hacmi, Ölü Hacim, Hava Payı, Baraj Hazne Optimizasyonu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Baraj Hazne Tasarımı yapabilme becerisi
2) Baraj Haznelerinin sınıflandırılması konusunda bilgi sahibi olma
3) Su kaynaklarının çeşitli sektörleri için taleplerini karşılayabilecek hazne plan ve tasarımı
4) Haznelerin temel problemlerinden hazne siltlenmesi problemini tanıma ve çözüm yollarını öğrenme
5) Su Kaynakları projelerinin farklı bileşenlerinin tasarımı için taşkın tahmin metotlarını öğrenme
6) Taşkın Öteleme çalışması ile taşkın kontrol hacminin belirlenmesi ve hava payının hesabını öğrenme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Baraj Hazneleri Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Baraj Haznelerinin sınıflandırılması Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Baraj Haznesinin kısımları Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Aktif Hacim Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Aktif Hacim: Debi Gidiş Çizgisi Yöntemi, Toplam Hacimler Yöntemi, Ardışık Pik Algortimaları Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Aktif Hacim: Simulasyon ve Optimizasyon teknikleri Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yok Yazılı Sınav
9 Taşkın Kontrol Hacmi: Taşkın Tahmini Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Taşkın Kontrol Hacmi: Taşkın Öteleme Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Ölü Hacim Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Hava Payı Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Baraj Hazne Optimizasyonu Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Baraj Hazne Tasarımı Yazılımları ile uygulama 1 Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Baraj Hazne Tasarımı Yazılımları ile uygulama 1 Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yok Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar