DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hidrolojide İstatistiksel Metodlar İM   515 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Recep YURTAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İstatistikYöntemlerin Hidrolojide kullanımı ile ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırma
Dersin İçeriği
Giriş, Hidrolojik veriler, Frekans Analizi, Olasılık, Olasılık Dağılımları, Taşkın Frekans Analizi, Örnekleme Dağılımları, Hipotez Testleri, Dağılım Uygunluk Testleri, Regresyon ve Korelasyon Analizi, Hidrolojik Veri Analiz Yazılımları ve Uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstatistiğin tanımını, önemini ve Hidrolojide Uygulamalarını öğrenir.
2) Temel İstatistik ve olasılık kavramlarını öğrenir.
3) Olasılık Dağılımlarını öğrenir
4) Extrem Değer Dağılımlarını ve Mühendislik Uygulamalarını kavrar.
5) Örnekleme Dağılımlarını öğrenir ve hidroloji problemlerine uygular
6) Hipotez Testlerinin temel kavramlarını öğrenir ve hidrolojik problemlere uygular.
7) Regresyon ve Korelasyon Analizinin temellerini öğrenir ve hidrolojik veriler ile uygular
8) Taşkın Frekans Analizi uygulamalarını öğrenir
9) Hidrolojik veri analiz yazılımlarına hakim olur
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Temel kavramlar ve İstatistik Parametreler Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Hidrolojik veriler Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Olasılık ve Dağılımları Önceki ders tekrarı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Parametre Tahmini Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Önemli olasılık dağılımları Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Extrem Değer Dağılımları Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yok Yazılı Sınav
9 Taşkın Frekans Analizi Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Örnekleme Dağılımı Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 İstatistik Hipotez Testleri Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Uygunluk Testi Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Korelasyon ve Regresyon Analizi Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Hidrolojik Veri Analiz Yazılımları: Uygulama 1 Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Hidrolojik Veri Analiz Yazılımları: Uygulama 2 Önceki ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yok Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar