DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Projelerinin Yönetimi II İM   512 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÇELİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnşaat projelerinin gerçekleştirilme sürecinde yürütülen temel işlemler hakkında bilgilendirmek.
Dersin İçeriği
Yer ve arsa seçimi; Fizibilite aşamaları; İnşaata hazırlık aşamaları; İhale çeşitleri; İş programı; Hakediş; Yapı üretiminin denetimi; Yapıların kabul işlemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yer ve arsa seçimi konusunu açıklayabilme.
2) Fizibilite hazırlanmasının aşamalarını kavrayabilme.
3) İnşaata hazırlık aşamasında yapılacak çalışmaları tanımlayabilme.
4) İhale çeşitleri ve uygulamaları hakkında bilgilenme.
5) İş programı çeşitlerini ve hazırlanmasını açıklayabilme.
6) Hakediş düzenlenmesi ile ilgili temel ilkeleri tanımlayabilme.
7) Yapı üretiminin denetimi ile ilgili mevzuat ve kuralları açıklayabilme.
8) Yapıların kabul işlemlerini uygulayabilme.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Anlatım
Soru-Cevap
2 İmar Yasası ve Yönetmeliği, Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İmar planı hazırlama aşamaları, yer ve arsa seçimi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Fizibilite hazırlanmasının aşamaları. Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İnşaata hazırlık aşamasında yapılacak çalışmalar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ödev Sunumu Okuma Soru-Cevap
Ödev
7 İnşaata hazırlık aşamasında yapılacak çalışmalar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Okuma Ödev
9 İhale çeşitleri ve uygulamaları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ödev sunumu Okuma Soru-Cevap
Ödev
11 İş programı çeşitleri ve hazırlanması Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Hakediş düzenlenmesi ile ilgili temel ilkeler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Ödev sunumu Okuma Soru-Cevap
Ödev
14 Yapı üretiminin denetimi ile ilgili mevzuat Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Yapıların kabul işlemleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar