DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Prestressed Concrete İM   508 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz DÜNDAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öngerilmeli beton konusunda lisans düzeyinde yeterince ele alınamayan ve öngerilmeli betonarme yapı sistemlerinin analizinde kullanılan gelişmiş yöntemleri öğretmek.
Dersin İçeriği
Principles of prestressed concrete. Loss of prestress. Analysis and design of sections for flexure, shear, bond, bearing. Partial prestress and nonprestressed reinforcement. Continuous beams, slabs, tension and compression members. Circular prestressing

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öngerilmeli beton analiz yöntemlerinin öğrenilmesi
2) Tasarımda izlenilmesi gereken temel yöntem ve ilkelerin öğrenilmesi
3) Ön çekmeli ve art çekmeli sistemlerin tasarımının öğrenilmesi
4) Öngerilmenin avantaj ve dezavantajlarının öğrenilmesi
5) Öngerilmeli eleman üretiminde kullanılan malzeme özelliklerinin öğrenilmesi
6) Öngerme sistemlerinin ve hesap yöntemlerinin öğrenilmesi
7) Öngerilme kayıplarının hesabının öğrenilmesi
8) Öngerilmeli elemanda eğilme analizi ve tasarımının öğrenilmesi
9) Öngerilmeli elemanda kesme kuvveti ve burulma momenti etkisinin öğrenilmesi
10) Öngerilmeli kirişte çatlama momentinin hesabının öğrenilmesi
11) Dairesel öngerilmenin uygulanışının öğrenilmesi
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öngerilmeli betonun geliştirilmesi ve genel ilkeleri Ders notu
2 Öngerilme türleri ve sınıflandırılması, yükleme aşamaları, yük faktörleri, öngerilmeli betonun avantaj ve dezavantajları, kısmi öngerme Ders notu
3 Beton dayanımı gereksinimleri, beton gerilme özellikleri, çelik teller, çelik lifler, öngerme kayıpları ve sürtünme kaybı Ders notu
4 Eğilme için kesit analizi, yüklere bağlı olarak betonda oluşan gerilmeler, yüklere bağlı olarak çelikte oluşan gerilmeler, çatlama momenti Ders notu
5 Taşıma gücü hesabı, öngerilmeli kiriş kesitlerinin göçme modları, taşıma gücü momentinin hesaplanması Ders notu
6 Moment-eğrilik analizi, çatlama sonrası analiz adımları Ders notu
7 Bağsız kirişlerin taşıma gücü momenti, kompozit kesitler Ders notu
8 Ara Sınav yok
9 Eğilme için kesit analizi, kiriş kesitinin hesabı için ön tasarım Ders notu
10 Elastik tasarım ve genel kavramlar Ders notu
11 Elastik tasarım, betonda hiçbir çekme gerilmesi yokken elastik tasarım ve tasarım adımları Ders notu
12 Çekme gerilmesinin varlığına izin verilerek ve varlığı dikkate alınarak yapılan elastik tasarım Ders notu
13 Kompozit kesitler için elastik tasarım ve taşıma gücü hesabı Ders notu
14 Kesme, aderans ve dayanım; orta noktalarda eğilme aderansı, gerilmiş betona öngerme transferi Ders notu
15 Shear, bond, bearing; flexural bond at intermadiate points, prestressed transfer bond in pretensioned concrete Ders notu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar