DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Advanced Structural Analysis İM   505 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz DÜNDAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapı analiz konusunda lisans düzeyinde yeterince ele alınamayan ve yapı sistemlerin lineer ve lineer olmayan analizinde kullanılan gelişmiş yöntemleri öğretmek.
Dersin İçeriği
Fundamental concepts of force and displacement methods. Coding technique. Some computer programs utilizing the displacement and force methods. Analysis of shear-wall structures by stiffness method. Nonlinear analysis of structures

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Rijitlik matrisi yönteminin hesap adımlarının öğrenilmesi
2) Betonarme elemanların eleman rijitlik matrislerinin oluşturulmasının öğrenilmesi
3) Kodlama tekniğinin öğrenilmesi
4) Diferansiyel denklemler kullanılarak rijitlik matrisi katsayılarının elde edilişinin öğrenilmesi
5) Izgara sistemlerin rijitlik matrislerinin elde edişinin öğrenilmesi
6) Koordinat dönüşümlerinin öğrenilmesi
7) Uygunluk ve sınır koşullarının öğrenilmesi
8) Kafes sistemlerin rijitlik matrisi yöntemi ile hesabının öğrenilmesi
9) Enerji ilkesinin rijitlik matrisi yöntemine uygulanışının öğrenilmesi
10) Eksenel yüklerin elemanların eğilme rijitliğine olan etkisinin öğrenilmesi
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Rijitlik matrisi yöntemine giriş, Rijitlik matrisi yönteminin avantajları ve bazı varsayımlar Ders notu
2 Eleman rijitlik matrisi katsayılarının hesabı Ders notu
3 Diferansiyel denklemler kullanılarak rijitlik katsayılarının elde edilişi Ders notu
4 Izgara sistemler Ders notu
5 Rijit uçlara bağlanmış kirişlerin rijitlik matrisleri Ders notu
6 Koordinat Dönüşümleri Ders notu
7 Uygunluk koşulları ve yükleme türleri Ders notu
8 Ara Sınav yok
9 Mesnet noktaları ve simetri Ders notu
10 Sınır Şartları Ders notu
11 Uyumsuzluk analizi Ders notu
12 Kafes sistem rijitlik matrisinin hesabı Ders notu
13 Enerji ilkelerinin rijitlik matrisi metoduna uygulanması Ders notu
14 Enerji ilkelerinin rijitlik matrisi metoduna uygulanması Ders notu
15 Eksenel kuvvetin eğilme rijitliğine etkisi Ders notu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar