DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Geoteknik Mühendisliğinde Arazi Deneyleri ve Değerlendirmesi İM   018 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Baki BAĞRIAÇIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Geoteknik mühendisliğinde uygulanan arazi deneylerinde kullanılan ekipman, yöntem ve şartnamelerin detaylı şekilde öğretilmesini, deney sonuçlarının değerlendirilmesini ve yorumlanmasını, deney datalarından zemin parametrelerinin elde edilmesini, geoteknik mühendisliğinde ve temel tasarımında kullanımını kavrar.
Dersin İçeriği
Geoteknik mühendisliğinde arazi çalışmaları, sondajlar ve arazi deneylerinin yapılışı, ekipman, yöntem, teknik şartmaneler, deney datalarının yorumlanması, değerlendirilmesi ve geotenik parametrelerin hesaplanması, deney sonuçlarına dayalı temel tasarımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arazi deneylerinde kullanılan ekipman, yöntem ve şartnamelerin detaylı olarak kavrar.
2) Deney sonuçlarının değerlendirir ve yorumlar.
3) Deney datalarından zemin parametrelerinin elde eder.
4) Geoteknik mühendisliğinde temel tasarımlarını inceler ve yorumlar.
5) Geoteknik araştırma yöntemleri ve prosedürlerini bilir.
6) Geoteknik parametreleri hesaplar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Geoteknik araştırma yöntemleri ve prosedürleri -
2 Geoteknik araştırmalar: sondaj, muayene çukuru, numune alma yöntemleri, örselenmeler Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
3 Standart Penetrasyon Deneyi, SPT ile tasarım Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
4 Koni Penetrasyon Deneyi, CPT ile tasarım Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
5 Plaka Yükleme Deneyi Önceki Dersin Değerlendirilmesi
6 Arazi CBR Deneyi Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
7 Arazi Vane Deneyi Önceki Dersin Değerlendirilmesi
8 Ara Sınav Önceki Derslerin Değerlendirilmesi Anlatım
Yazılı Sınav
9 Pressiyometre Deneyi, PMT ile tasarım Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
10 Dilatometre Deneyi Önceki Dersin Değerlendirilmesi
11 Arazi Deneyleri İle Zemin Dinamik Özelliklerinin Belirlenmesi Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
12 Arazide permeabilite katsayının belirlenmesi Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
13 Arazi Ölçüm sistemleri Önceki Dersin Değerlendirilmesi
14 Jeofiziksel yöntemler Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
15 Geoteknik rapor hazırlama Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki Derslerin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar