DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislikte Raporlama ve Sunum Tekniği İM   016 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Baki BAĞRIAÇIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel yayınları tanır, bilimsel yayın hazırlama tekniklerini kavrar, mühendislikte raporlama, yorumlama ve sunum teknikleri için yetenek kazanır.
Dersin İçeriği
Akademik etkinlikler ve içerikleri, Literatür taraması ve detayları, Alan ve diğer indekslerde taranan makale hazırlama teknikleri, Ulusal ve Uluslararası bildiri hazırlama teknikleri, Bildiri sunum şekilleri, Bilirkişi ve deney raporları hazırlama teknikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akademik sistemi anlar.
2) Yazılı ve sözlü iletişim ve sunum becerisi kazanır.
3) Tartışma, problem çözme ve proje çalışmaları için ortak çalışma becerisi kazanır.
4) Bir etik vakayı analiz etme ve çözüm/yorum geliştirme becerisini kavrar.
5) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olur.
6) Mühendisliği, temel özelliklerini ve ilgili kavramları (sistem yaklaşımı, modelleme, eniyileme vb.) tanımlayabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders ile ilgili tanımlamalar ve açıklamalar - Anlatım
Soru-Cevap
2 Akademik etkinlikler ve içerikleri Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
3 Literatür taraması ve detayları Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
4 Atıf indekslerinde taranan makaleler ve hazırlama teknikleri (SCI Expanded, JCR, SSCI, AHCI) Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
5 Diğer indekslerinde taranan makaleler ve hazırlama teknikleri (Engineering index, Ulakbim) Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
6 Uluslararası tam metin bildiriler, hazırlama teknikleri ve örneklendirmeler Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
7 Uluslararası özet metin bildiriler, hazırlama teknikleri ve örneklendirmeler Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Önceki Derslerin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Ulusal tam metin bildiriler, hazırlama teknikleri ve örneklendirmeler Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
10 Ulusal özet metin bildiriler, hazırlama teknikleri ve örneklendirmeler Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
11 Bildirilerin sunum şekilleri (sözlü sunum, sanal sunum, poster sunum vb.) Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
12 Vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup vb. türden yayınlar ve hazırlama teknikleri Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
13 Laboratuvar deney raporlarının hazırlanması ve yorumlanması Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
14 Bilimsel yazının kökeni ve bilimsel rapor hazırlanması Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
15 Bilirkişi raporu hazırlanması Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki Derslerin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar