DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hidrodinamik II İM   010 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mevlüt Sami AKÖZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sınır tabakası içindeki laminer ve türbülanslı akım karakteristiklerini öğretmek, batmış cisimlere gelen kuvvetleri öğretmek, difüzyon ve dispersiyonu öğretmek, potensiyel akımı öğretmek ve sonlu farklar yöntemi ile diferansiyel denklemlerin çözümün öğretmek
Dersin İçeriği
Sınır tabakası teorisi, Laminer sınır tabakası, türbülanslı sınır tabakası, Karman integral Momentum Denklemi, İtki Kuvvetleri, Sınır tabakası ayrılması, Difüzyon, Dispersiyon, Türbülans difüzyonu, Konvektif dispersiyon, Potansiyel akım teorisi, Akım fonksiyonu, Akım Ağı, Serbest yüzeyli potansiyel akım, Potansiyel dalga teorisi, Küçük genlikli dalga teorisi, Bazı kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu farklar yöntemi ile çözümü, Hidrolik benzerlik ve Modelleme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Batmış cisimlere gelen kuvvetleri hesaplama yeteneğini kazanır.
2) Batmış cisimlerin etrafındaki akış yapısını belirler
3) Diferansiyel denklemleri sonlu farklar yöntemi ile çözer
4) Boyut analizi yapar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sınır tabakası teorisi
2 Laminer sınır tabakası Önceki dersin gözden geçirilmes
3 Türbülanslı sınır tabakası, Karman integral Momentum Denklemi Önceki dersin gözden geçirilmes
4 Batmış cisimlere gelen kuvvetler Önceki dersin gözden geçirilmes
5 Sınır tabakası ayrılması Önceki dersin gözden geçirilmes
6 Difüzyon Önceki dersin gözden geçirilmes
7 Dispersiyon Önceki dersin gözden geçirilmes
8 Ara Sınav
9 Türbülans difüzyonu Önceki dersin gözden geçirilmes
10 Konvektif dispersiyon Önceki dersin gözden geçirilmes
11 Potansiyel akım teorisi Önceki dersin gözden geçirilmes
12 Akım fonksiyonu, Akım Ağı Önceki dersin gözden geçirilmes
13 Serbest yüzeyli potansiyel akım, Potansiyel dalga teorisi, Küçük genlikli dalga teorisi Önceki dersin gözden geçirilmes
14 Bazı kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu farklar yöntemi ile çözümü Önceki dersin gözden geçirilmes
15 Hidrolik benzerlik ve Modelleme Önceki dersin gözden geçirilmes
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar