DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temellerin Analiz ve Tasarımı I İM   009 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Baki BAĞRIAÇIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislerin kamu, konut ve endüstri binalarının temellerini, yönetmeliklere uygun olarak boyutlandırılmasını kavrar.
Dersin İçeriği
Zemin incelemeleri, Yüzeysel temeller, Radye temel tasarımları, Derin temel tasarımları, Düşey yüklü kazıklı temeller, Grup kazıklar, Kazık yükleme deneyleri, Yanal yüklü kazıklar, Dayanma yapıları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Zemin incelemelerini planlar.
2) Yüzeysel temel tasarlar ve yorumlar.
3) Yüzeysel temellerin taşıma gücünü hesaplar.
4) Yüzeysel temellerin oturmalarını hesaplar ve yorumlar.
5) Derin temellerin taşıma gücünü hesaplar.
6) Derin temellerin oturmalarını hesaplar ve yorumlar.
7) Dayanma yapıları esaslarını kavrar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temellerin ayırımı ve temel ortamları -
2 Bina temellerine yönelik zemin incelemeleri Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
3 Yüzeysel temellerde taşıma gücünü teorileri: Terzaghi Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
4 Meyerhof, Brinch Hansen, Vesic taşıma gücü teorileri Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
5 Taşıma gücünün arazi deneylerinden bulunması Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
6 Kilde ve kumda temel boyutlandırma, yayılı temeller, zemin emniyet gerilmesi kavramı Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
7 Yüzeysel temellerin oturma kriterine göre boyutlandırılması Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Önceki Derslerin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Yüzeysel temellerin oturması Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
10 Derin temellerin sınıflandırılması Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
11 Tekil kazığın kapasitesi ve oturması Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
12 Kazık gruplarında kapasite, grup verimi ve kazık gruplarında oturma Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
13 Kazık yükleme deneyleri ve yorumlamaları Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
14 Kazıkların yanal yükler altında davranışı Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
15 Kazıklı yayılı temeller ve kuyu temeller Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki Derslerin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar