DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Geoteknik Mühendisliğinde Laboratuvar Deneyleri ve Değerlendirmesi İM   007 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Baki BAĞRIAÇIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zemin indeks özelliklerine bağlı olarak zemin bileşenlerini kategorize edebilmeyi, Permabilite, sıkışabilirlik, ve kayma dayanımı deneyleriyle zemin özelliklerini ölçebilmeyi, Laboratuvar deneylerinden zemin davranışını yorumlayabilmeyi, Teknik raporlarda laboratuar deney sonuçlarını tartışabilmeyi kavrar.
Dersin İçeriği
Zemin Etüd Raporları, Zemin minerolojisiinin anlatımı, Zeminlerin su içeriği, porozite ve boşluk oranının belirlenmesi, Zeminlerin bileşimi ve mühendislik özellikleri, Kompaksiyon deneyi, Permeabilite deneyleri, Konsolidasyon (Ödometre) deneyi, Geoteknik mühendisliğinde dayanım analizi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Zemin mekaniğinin temel prensiplerini kavrar.
2) Zemin indeks özelliklerine bağlı olarak zemin bileşenlerini kategorize eder.
3) Zemin konsolidasyon teorisini kavrar.
4) Zeminde oluşan sıkışma ve oturmaları hesaplar.
5) Zeminin mühendislik özelliklerini ölçer ve yorumlar.
6) Laboratuvar deneylerinden zemin davranışını yorumlar.
7) Teknik raporlarda laboratuar deney sonuçlarını irdeler.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zemin Etüt Raporu için Gerekli Tanımlamalar -
2 Zemin Etüt Rapor İçerikleri ve Detayları Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
3 Zemin Etüt Raporlarında Yapılan Hatalar ve Eksikliklerin Giderilmesi Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
4 Elek Analizi Deneyi Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
5 Hidrometre Deneyi Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
6 Kıvam Limitleri Deneyi Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
7 Kompaksiyon Deneyi Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Önceki Derslerin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Serbest Basınç Deneyi Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
10 Kesme Kutusu Deneyi Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
11 Üç Eksenli Basınç Deneyi Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
12 Vane Deneyi Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
13 Konsolidasyon Deneyi Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
14 Deneylerin Raporlaması ve Değerlendirme Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
15 Genel Değerlendirmeler ve Dersin Katkısı Önceki Dersin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki Derslerin Değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar