DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kıyı Mühendisliği II İM   006 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mevlüt Sami AKÖZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Rüzgarların oluşturduğu dalga parametrelerinin belirlenmesi ve kıyı yapılarının tasarımlarının gerçekleştirilmesinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Deniz dalgaların istatistiksel özellikleri, Rüzgar dalgalarının tahmini, Kıyı akıntıları, Sediment taşınımı, Kıyı koruma yapıları, Dalgakıranlar, Taş dolgu dalgakıranlar, Düşey yüzlü dalgakıranlar, Liman yapıları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dalga parametrelerini tahmin etme yeteneğini kazanır.
2) Liman, dalgakıran, kıyı koruma yapıları ve diğer kıyı yapılarının temel kavramlarını öğrenir ve bu yapıların tasarımlarını yapma becerisi kazanır.
3) Yapay besleme gibi çeşitli kıyı koruma tekniklerini öğrenir ve bunları uygulama becerisi kazanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deniz dalgalarının istatistiksel özellikleri
2 Rüzgar dalgalarının karakteristikleri, ve dalga parametrelerinin tahmin edilmesi, feç hesabı Önceki dersin gözden geçirilmesi
3 Konu ile ilgili örnek problemlerin çözümü Önceki dersin gözden geçirilmesi
4 Dalga kaynaklı akıntılar Önceki dersin gözden geçirilmesi
5 Sediment taşınımı, kıyıya dik sediment taşınımı, kıyıya paralel sediment taşınımı Önceki dersin gözden geçirilmesi
6 Kıyı koruma yapıları, Mahmuzlar Önceki dersin gözden geçirilmesi
7 Deniz duvarları, kıyı perdeleri, kıyı kaplmaları, Dalgakıranlar Önceki dersin gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav
9 Taş dolgu dalgakıranlar Önceki dersin gözden geçirilmesi
10 Düşey yüzlü dalgakıranlar Önceki dersin gözden geçirilmesi
11 Kıyı yapılarına gelen dalga yükleri Önceki dersin gözden geçirilmesi
12 Silindirik elemanlara gelen dalga kuvvetleri Önceki dersin gözden geçirilmesi
13 Taş dolgu dalgakıranların tasarım hesapları Önceki dersin gözden geçirilmesi
14 Düşey yüzlü dalgakıranların tasarım hesapları Önceki dersin gözden geçirilmesi
15 Liman yapıları Önceki dersin gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar