DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hidrodinamik I İM   005 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mevlüt Sami AKÖZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Duran ve hareket halindeki akımların davranışını idare eden temel denklemlerin çıkarılması ve uygulamaları hakkında bilgilendirme
Dersin İçeriği
Akışkanların özellikleri: Sıkışabilirlik, Viskozite, Yüzeysel gerilme, Buhar basıncı, Hidrostatik basınç ve kuvvetler, Doğrusal ivmelenme ve üniform dönme durumunda hidrostatik basınç, Akımın temel denklemleri ve analiz yöntemleri, Akımların sınıflandırılması, Süreklilik denklemi, Akışkan elemanının yersel hareketi, Sirkülasyon, Akım fonksiyonu, Hız potansiyel fonksiyonu, Akım ağı, Momentumun korunumu, Euler hareket denklemi, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, Eğri yörüngeli akımlar, Momentum momentinin korunumu, Türbinler ve pompalar.Navier-Stokse denklemleri, Reynolds oratalamalı Navier-Stokes denklemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akışkanların temel özelliklerini öğrenebilecektir.
2) İnşaat Mühendisliği uygulamalarında, akışkanların, özellikle suyun davranışını idare eden temel denklemlerin çıkarılması ve kullanılabilmesı yeteneğini kazanır.
3) Temel denklemler kullanılarak, suyun, temas halinde olduğu yapılarla olan etkileşiminin analiz eder.
4) Akışkanlar mekaniği problemlerini çözebilecek ve mühendislikteki uygulamalarını anlayabilecektir.
5) İnşaat Mühendisliği uygulamalarında, akışkanların, özellikle suyun davranışını idare eden temel denklemlerin çıkarılması ve kullanılabilmesı yeteneğini kazanır. Temel denklemler kullanılarak, suyun, temas halinde olduğu yapılarla olan etkileşiminin anali
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
X
2
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
X
7
Öğrenme becerilerine sahip olur.
X
8
İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
X
10
İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
X
11
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
X
12
Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Akışkanların özellikleri; sıkışabilirlik, viskozite, yüzeysel gerilme, buhar basıncı Yok
2 Hidrostatik basınç; tanımlanması, değişimi ve ölçülmesi Önceki dersin gözden geçirilmesi
3 Batmış yüzeylere ve cisimlere gelen hidrostatik kuvvetler Önceki dersin gözden geçirilmesi
4 Doğrusal ve merkezcil ivmelenmeye maruz akışkanlarda hidrostatik basınç Önceki dersin gözden geçirilmesi
5 Akışkanların kinematiği, temel denklemler ve analiz yöntemleri, akımların sınıflandırılması Önceki dersin gözden geçirilmesi
6 Akımda ivme, kontrol hacmi ve diferansiyel kontrol hacmi yaklaşımı ile süreklilik denklemi, akışkan elemanının yersel hareketi Önceki dersin gözden geçirilmesi
7 Akımda sirkülasyon, akım fonksiyonu, hız potansiyel fonfsiyonu, akım ağı Önceki dersin gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav
9 Diferansiyel kontrol hacmi yaklaşımı ile momentumun korunumu, Euler hareket denklemi, akımda basınç ve hız, Bernoulli denklemi ve uygulamaları Önceki dersin gözden geçirilmesi
10 Bernoulli denklemi uygulamaları Önceki dersin gözden geçirilmesi
11 Eğri yörüngeli akımlar Önceki dersin gözden geçirilmesi
12 Sabit kontrol hacmi için momentum denklemi ve uygulamaları Önceki dersin gözden geçirilmesi
13 Sabit hızla ötelenen kontrol hacmi için momentum denklemi ve uygulamaları, momentum momentinin korunumu ve uygulamaları Önceki dersin gözden geçirilmesi
14 Türbinler ve pompalar, momentum denkleminin Pelton, Francis ve Kaplan türbinleri ile rotodinamik pompalara uygulanması Önceki dersin gözden geçirilmesi
15 Navier-Stokes ve Reynolds-ortalamalı Navier Stokes denklemleri Önceki dersin gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar