DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeolojik Materyalleri Tarihlendirme Yöntemleri AA   027 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa TOPAKSU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bu alanda çalışan yüksek lisans öğrencilerine jeolojik materyallerin tarihlendirme yöntemlerini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Meteoritler, mineraloji, Termolüminesans, Optiksel Uyarımlı Lüminesans, ay malzemesi, yerküre jeolojisi, doğal ve yapay ışıma eğrilerinin kullanılması, tarihlendirme, jeo ve paleotermometri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarihlendirme yöntemlerinin temel prensiplerini kavrar.
2) Jeolojik malzemelerin termolüminesans yöntemi ile tarihlendirilmesini kavrar.
3) Jeolojik malzemelerin optiksel uyarımlı lüminesans yöntemi ile tarihlendirilmesini kavrar.
4) Doğal ve yapay ışıma eğrilerinin kullanılmasını kavrar.
5) Jeotermometri ve paleotermometrinin prensiplerini kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili bilim dallarını ve kullanılmakta olan kuramsal ve gözlemsel yöntemleri bilmek ve uygulamak.
X
2
Fizik, Matematik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, ihtiyaçları belirlemek, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışmak, gelişmeleri izlemek ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etki
X
3
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili alanlarda tez çalışmaları projeler yapmak, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle desteklemek.
X
4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerileri geliştirmek.
X
5
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında kazanılan becerilere yönelik bilimsel ve teknolojik materyalleri tasarlamak ve geliştirmek.
X
6
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama.
X
7
Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
X
9
Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
10
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirmek.
11
Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme.
12
Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme.
13
Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeolojik tarihlendirmenin genel prensipleri. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Tartışma
2 Termolüminesnsın temel prensipleri. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Tartışma
3 Termoluminesansın jeolojik tarihlendirme için uygulanması. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
4 Optiksel uyarımlı lüminesansın temel prensipleri. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Tartışma
5 Optiksel uyarımlı lüminesansın jeolojik tarihlendirme için kullanılması. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
6 Meteoritlerin mineralojisi ve tarihlendirilmesi. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Tartışma
7 Jeolojik malzemelerin analizi için doğal ışıma eğrilerinin kullanılması. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Genel tekrar. Yazılı Sınav
9 Jeolojik malzemelerin analiz için kimyasal olarak ayrıştırılması. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
10 Ay malzemelerinin mineralojisi ve tarihlendirilmesi. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Tartışma
11 Yerküre jeolojisi. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Tartışma
12 Jeothermometri. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Tartışma
13 Paleotermometri. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Tartışma
14 Maden arama. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın.
15 Yerküre jeolojisinin çeşitli uygulamaları. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar