DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Astrobiyoloji I AA   025 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin Cengiz DARICI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünyada farklı ortamlarda yaşayabilen canlıları tanıyarak uzayda yaşam ortamı bulma veya oluşturmaya katkıda bulunmak.
Dersin İçeriği
Dünyamızın oluşumu, jeolojik zamanlar, canlıların oluşumu, Canlı ve cansızların farkları, yaşam koşulları ve özellikleri,canlıların genel özellikleri, ekstrem koşullarda yaşayan canlılar ve ortamlarının özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeryüzündeki canlılığın farklı boyutlarını algılama
2) Aynı güneşten kopan Dünya ile diğer gezegenlerdeki yaşam koşullarının benzerliği hakkında fikir geliştirme
3) Ekstrem canlıların özelliklerinin uzayda etkin olacağı konusunda öngörülerde bulunma
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili bilim dallarını ve kullanılmakta olan kuramsal ve gözlemsel yöntemleri bilmek ve uygulamak.
X
2
Fizik, Matematik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, ihtiyaçları belirlemek, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışmak, gelişmeleri izlemek ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etki
X
3
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili alanlarda tez çalışmaları projeler yapmak, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle desteklemek.
X
4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerileri geliştirmek.
X
5
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında kazanılan becerilere yönelik bilimsel ve teknolojik materyalleri tasarlamak ve geliştirmek.
X
6
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama.
X
7
Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
X
9
Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
X
10
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirmek.
X
11
Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme.
X
12
Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme.
X
13
Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünyamızın oluşumu ders notları, kitaplar, grafikler,
2 Jeolojik zamanlar ders notları, kitaplar, grafikler, makaleler
3 ilk canlı oluşumu, canlı oluşumuna uygun koşulların özellikleri, canlıların gruplandırılması ders notları, kitaplar, grafikler, makaleler
4 Prokaryot ve eukaryot canlıların özellikleri ve örnekler ders notları, kitaplar, grafikler, makaleler
5 Algler (Cyanophyta) ders notları, kitaplar, grafikler, makaleler
6 Algler (Cyanophyta) ders notları, kitaplar, grafikler, makaleler
7 Cholorophyta (Yeşil algler) ders notları, kitaplar, grafikle, rmakaleler
8 Ara Sınav sözlü
9 Cholorophyta (Yeşil algler) ders notları, kitaplar, grafikler, makaleler
10 Charophyta (su şamdanları) ve Euglenophyta (kamçılı algler) ders notları, kitaplar, grafikler, makaleler
11 Dinophyta ( ateş rengi algler) ders notları, kitaplar, grafikler,makaleler
12 Diatomae ( Diatomeler ) ve Xanthophyta (sarı su yosunları) ders notları, kitaplar, grafikler, makaleler
13 Chrysophyta (altın rengi su yosunları) ve Cryptophyta ders notları, kitaplar, grafikler, makaleler
14 Phaeophyta (esmer algler) ve Rhodophyta (kırmızı algler) ders notları, kitaplar, grafikler, makaleler
15 Thallophyta (talluslu bitkiler, Bryophyta) ve Cormophyta (kormuslu bitkiler, Pteridophyta) ders notları, kitaplar, grafikler, makaleler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sözlü veya yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar