DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gezegen Jeolojisi AA   023 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Osman PARLAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere güneş sistemi ve gezegenler hakkında bilgi vererek, silikat ve buzla kaplı gezegenlerin ayırımı ve gezegenlerde hüküm süren plaka tektoniği ve durgun tektoniğin özelliklerini kazandırabilmektir.
Dersin İçeriği
Güneş sistemi ve çekimindeki gezegen ve küçük gezegenlerin tanıtılması, silikat ve buzla kaplı gezegenlerin ayırdımı, yerküre ve diğer gezegenlerin tektonik yapısı, durgun-hareketsiz tektonik ve plaka tektonoği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Güneş sistemi ve gezegenler arasındaki ilişkiyi kavrar.
2) Silikat ve buzla kaplı gezegenleri ayırır.
3) Durgun tektonik ve plaka tektoniği ilkelerini kavrar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili bilim dallarını ve kullanılmakta olan kuramsal ve gözlemsel yöntemleri bilmek ve uygulamak.
X
2
Fizik, Matematik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, ihtiyaçları belirlemek, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışmak, gelişmeleri izlemek ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etki
X
3
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili alanlarda tez çalışmaları projeler yapmak, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle desteklemek.
X
4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerileri geliştirmek.
X
5
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında kazanılan becerilere yönelik bilimsel ve teknolojik materyalleri tasarlamak ve geliştirmek.
X
6
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama.
X
7
Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
X
9
Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
X
10
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirmek.
X
11
Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme.
X
12
Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme.
X
13
Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Güneş sistemi Genel Jeoloji ders bilgilerini gözden geçirmelidir.
2 Gezegenler Genel Jeoloji ders bilgilerini gözden geçirmelidir.
3 Küçük gezegenler Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
4 Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün özellikleri Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
5 Yerkürenin özellikleri Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
6 Mars gezegeninin özellikleri Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
7 Venüs gezegeninin özellikleri Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
8 Ara Sınav Sınav (Yazılı sınav/Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test) Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Europa gezegeninin özellikleri Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
10 Io gezegeninin özellikleri Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
11 Proteus, Triton, Pluto ve Charon küçük gezegenlerinin özellikleri Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
12 Miranda, Ariel, Umbriel, Titania ve Oberon küçük gezegenlerinin özellikleri Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
13 Encecladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan ve Iapetus küçük gezegenlerinin özellikleri Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
14 Ganymede ve Callistro küçük gezegenlerinin özellikleri Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
15 Ceres ve Vesta küçük gezegenlerinin özellikleri Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav (Yazılı sınav/Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test)

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar