DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kızılötesi Astronomi AA   020 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Nazım AKSAKER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Astronomik olayların kızılöte bölgede incelenmesidir.
Dersin İçeriği
Kızılötesi (Kızılaltı, IR veya Infrared) ışınımın EM içerisindeki konumu, frekans, dalgaboyu, enerji aralığı, bölümleri, uygulamalar, astronomideki yeri, gözlenmesi, algılayıcıların çalışma prensipleri, moleküler bulutların özellikleri, galaktik toz içeriği gözlenmesi, Kızılötede çalışan teleskoplar ve uydular.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektromanyetik tayfı öğrenir.
2) Kızılöte bölgesini bilir.
3) ışıma mekanizmalarını açıklar.
4) kızılöte ışıma kaynaklarını açıklar
5) kızlıöte bölgede kullanılan dedektörleri kullanır.
6) Atmosferik geçirgenliği anlar
7) Kızıllaşmayı açıklar.
8) Kızılöte bölgedeki gözlemleri analiz eder.
9) Işıkölçüm tekniklerini kullanır.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili bilim dallarını ve kullanılmakta olan kuramsal ve gözlemsel yöntemleri bilmek ve uygulamak.
X
2
Fizik, Matematik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, ihtiyaçları belirlemek, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışmak, gelişmeleri izlemek ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etki
X
3
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili alanlarda tez çalışmaları projeler yapmak, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle desteklemek.
X
4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerileri geliştirmek.
X
5
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında kazanılan becerilere yönelik bilimsel ve teknolojik materyalleri tasarlamak ve geliştirmek.
X
6
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama.
X
7
Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
X
9
Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
X
10
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirmek.
X
11
Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme.
X
12
Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme.
13
Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektromanyetik tayf ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
2 Kızılöte bölgesi ön hazırlık gerekli değildir.
3 Atmosferik geçergenlik ön hazırlık gerekli değildir.
4 Işıma mekanizmaları ön hazırlık gerekli değildir.
5 Yıldızlar arası kızıllaşma ön hazırlık gerekli değildir.
6 Dedektörler ön hazırlık gerekli değildir.
7 kızılöte bölgede çalışan uydular ön hazırlık gerekli değildir.
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 kızılöte teleskop özellikleri: DAG teleskobu ön hazırlık gerekli değildir.
10 kızılöte verilerinin analizleri ön hazırlık gerekli değildir.
11 kızılöte verilerinin analizleri ön hazırlık gerekli değildir.
12 gökada ötesi kaynaklar ön hazırlık gerekli değildir.
13 kızılötede yapılan çalışmalar ön hazırlık gerekli değildir.
14 kızılötede yapılan çalışmalar ön hazırlık gerekli değildir.
15 kızlötede gelecek planları ön hazırlık gerekli değildir.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar