DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Astronomide Matematiksel Yöntemler I AA   019 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İstatistiksel mekaniğin temel yöntem ve konularını kavratmak.
Dersin İçeriği
Newton hareket yasaları, zamana- koordinatlara ve hıza bağlı kuvvetler, elektromanyetik alan içinde yüklü bir parçacığın hareketi, Kütleçekim, Kütleçekim potansiyel, Merkezi kuvvet hareketi, hareket denklemeri ve yörüngeler, Ters kare yasası altında hareket: Gezegen hareketi, Kepler yasaları, Presesyon.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fizik ile diferansil denklem arasındaki ilişkiyi anlar.
2) Kütle çeşitlerini ve aralarındaki farkı kavrar.
3) Çeşitli mertebelerdeki diferansiyel denklemleri çözmeyi kavrar.
4) Yüklü bir parçacığın EM alan içindeki hareketini kavrar.
5) Kütle çekimini ve ilişkili kavramları kavrar.
6) Merkezi kuvvetleri ve bunlar altındaki cisimlerin hareketini anlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili bilim dallarını ve kullanılmakta olan kuramsal ve gözlemsel yöntemleri bilmek ve uygulamak.
2
Fizik, Matematik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, ihtiyaçları belirlemek, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışmak, gelişmeleri izlemek ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etki
3
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili alanlarda tez çalışmaları projeler yapmak, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle desteklemek.
4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerileri geliştirmek.
5
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında kazanılan becerilere yönelik bilimsel ve teknolojik materyalleri tasarlamak ve geliştirmek.
6
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama.
7
Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme.
8
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
9
Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
10
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirmek.
11
Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme.
12
Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme.
13
Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Newton'un hareket yasaları, kütle, korunum kuralları Ders kitabında ilgili konu çalışılsın ve konu ile ilgili materyaller internet kaynaklarından araştırılsın.
2 Değişik kuvvetler için hareket denklemlerinin çözümü Ders kitabında ilgili konu çalışılsın ve konu ile ilgili materyaller internet kaynaklarından araştırılsın.
3 Değişik kuvvetler için hareket denklemlerinin çözümü (devam) Ders kitabında ilgili konu çalışılsın ve konu ile ilgili materyaller internet kaynaklarından araştırılsın.
4 Potansiyel enerji, denge noktaları, kararlı/kararsız noktalar Ders kitabında ilgili konu çalışılsın ve konu ile ilgili materyaller internet kaynaklarından araştırılsın.
5 Kütle Çekim Ders kitabında ilgili konu çalışılsın ve konu ile ilgili materyaller internet kaynaklarından araştırılsın.
6 Kütle Çekim Potansiyeli Ders kitabında ilgili konu çalışılsın ve konu ile ilgili materyaller internet kaynaklarından araştırılsın.
7 Merkezi kuvvet ve özellikleri Ders kitabında ilgili konu çalışılsın ve konu ile ilgili materyaller internet kaynaklarından araştırılsın.
8 Ara Sınav ara sınavı
9 Düzlem kutupsal koordinatlarda hız ve ivme Ders kitabında ilgili konu çalışılsın ve konu ile ilgili materyaller internet kaynaklarından araştırılsın.
10 Merkezi kuvvet altında hareket, iki cisim problemi ve yörüngeler Ders kitabında ilgili konu çalışılsın ve konu ile ilgili materyaller internet kaynaklarından araştırılsın.
11 Ters kare yasası altında hareket Ders kitabında ilgili konu çalışılsın ve konu ile ilgili materyaller internet kaynaklarından araştırılsın.
12 Gezegen hareketleri Ders kitabında ilgili konu çalışılsın ve konu ile ilgili materyaller internet kaynaklarından araştırılsın.
13 Kepler yasaları Ders kitabında ilgili konu çalışılsın ve konu ile ilgili materyaller internet kaynaklarından araştırılsın.
14 Yörünge dinamiği Ders kitabında ilgili konu çalışılsın ve konu ile ilgili materyaller internet kaynaklarından araştırılsın.
15 Presesyon Ders kitabında ilgili konu çalışılsın ve konu ile ilgili materyaller internet kaynaklarından araştırılsın.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları final sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar