DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Astronomiye Giriş II AA   018 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Aysun AKYÜZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yıldızların ölçülebilen özelliklerini öğrenmek, Yıldızların doğumundan ölümüne tüm evrelerini öğrenmek, Evrendeki büyük ölçekli yapıları incelemek ve Evren bilim konusunda bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Yıldız özelliklerin ölçülmesi, Yıldızlararası madde ve Yıldız doğumu, Yıldız Kümeleri, Yıldız Evrimi: Kütlelerine göre yıldızların yaşamı ve ölümü, Samanyolu Gökadası, Gökadaların Çeşitliliği, Kozmoloji: Evrenin Doğası

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Disiplinlerarası bir bilim dalı olan Astronominin önemini ve geniş içeriğini anlar
2) Astronomi temelini oluşturan ilkeler, süreçler ve teknikler hakkında bilgi edinir
3) Yıldızların yaşam döngüsünü kavrar
4) Galaksilerin nasıl oluştuğunu ve gözleyebildiğimiz farklı türleri üreten süreçleri açıklar
5) Evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili bilim dallarını ve kullanılmakta olan kuramsal ve gözlemsel yöntemleri bilmek ve uygulamak.
X
2
Fizik, Matematik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, ihtiyaçları belirlemek, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışmak, gelişmeleri izlemek ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etki
X
3
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili alanlarda tez çalışmaları projeler yapmak, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle desteklemek.
X
4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerileri geliştirmek.
X
5
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında kazanılan becerilere yönelik bilimsel ve teknolojik materyalleri tasarlamak ve geliştirmek.
X
6
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama.
X
7
Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
X
9
Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
X
10
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirmek.
X
11
Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme.
X
12
Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme.
X
13
Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yıldızlararası Ortam: Yıldızlararası gaz ve toz Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
2 Yıldız doğumu, HR diyagramı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın,güncel bilgiler araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Benzetim
Sözlü Sınav
3 Yıldız Kümeleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, güncel bilgiler araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
4 Küçük Kütleli Yıldızların Yaşamları ve Ölümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, konu hakkında video izlensin Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Sözlü Sınav
5 Beyaz Cüceler , Tip I Süpernovaları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Beyin Fırtınası
Ödev
6 Büyük Kütleli Yıldızların Yaşamları ve Ölümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın,konu hakkında video izlensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Tip II Süpernovaları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Ödev
8 Ara Sınav Konu tekrarı yapılsın Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Nötron Yıldızları , Atarcaların Deniz Feneri Modeli Kitapta ilgili bölüm çalışılsın,konu hakkında video izlensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Kara Delikler ve Özellikleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın,konu hakkında video izlensin Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Sözlü Sınav
11 Orta Kütleli Yıldızlar, Genel Göreliliğe kısa bir bakış Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Samanyolu Gökadası ve özellikleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Ödev
13 Gökadaların Hubble Sınıflandırılması Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Sözlü Sınav
Ödev
14 Aktif Gökadalar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
15 Kozmik Evrim, Evrenin Geniş Ölçekli Yapısı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın,güncel bilgiler araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar