DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yıldız Fotometrisi AA   017 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Nazım AKSAKER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, fotonun oluşumundan algılıyıcılara gelinceye kadar olan fiziksel olayları ve sonrasındaki hesaplamaların öğrenilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Tayf türüne göre enerji dağılımı. Fotometrik sistemin belirleyici parametreleri. Fotometrik bandların özellikleri. Geniş, orta ve dar band sistemler. Renk ve kızıllaşma. Işık ölçümü parametreleri ile temel yıldız parametreleri arasındaki ilişkiler. Yıldızlararası maddenin ve yer atmosferinin etkisi. Mutlak ve fark fotometrisi. Mukayese ve denet seçimi. Dönüşümler; sistemler arası ve standart sisteme. Birincil standart yıldızlar. Ölçümler ve indirgemeler; Güneş merkezli düzeltme, minimum hesabı, ışık eğrisinin elde edilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektromanyetik tayfı öğrenir.
2) Yıldız iç ve dış yapısını öğrenir.
3) Planck, Wien, Stefan-Boltzman yasalarını bilir.
4) Fotometrik bandların özellikleri. Geniş, orta ve dar band sistemleri bilir.
5) Fotometrik sistemleri kullanır.
6) Parlaklık kavramını bilir.
7) Açıklık ve PSF fotometri modelini tanır.
8) Veri indirgeme tekniklerini kullanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili bilim dallarını ve kullanılmakta olan kuramsal ve gözlemsel yöntemleri bilmek ve uygulamak.
X
2
Fizik, Matematik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, ihtiyaçları belirlemek, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışmak, gelişmeleri izlemek ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etki
X
3
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili alanlarda tez çalışmaları projeler yapmak, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle desteklemek.
X
4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerileri geliştirmek.
X
5
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında kazanılan becerilere yönelik bilimsel ve teknolojik materyalleri tasarlamak ve geliştirmek.
X
6
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama.
X
7
Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
X
9
Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
X
10
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirmek.
X
11
Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme.
X
12
Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme.
X
13
Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektromanyetik Tayf Ön hazırlık gerekmemektedir. Anlatım
2 Tayf türüne göre enerji dağılımı. Ön hazırlık gerekmemektedir. Anlatım
3 Planck, Wien, Stefan-Boltzman yasaları. Ön hazırlık gerekmemektedir. Anlatım
4 Fotometrik sistemin belirleyici parametreleri. Ön hazırlık gerekmemektedir.
5 Fotometrik bandların özellikleri. Geniş, orta ve dar band sistemler. Ön hazırlık gerekmemektedir.
6 Parlaklık kavramı Ön hazırlık gerekmemektedir.
7 Renk ve kızıllaşma. Ön hazırlık gerekmemektedir.
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
9 Yıldızlararası maddenin ve yer atmosferinin etkisi. Ön hazırlık gerekmemektedir.
10 Mutlak ve fark fotometrisi. Mukayese ve denet seçimi. Ön hazırlık gerekmemektedir.
11 Dönüşümler; sistemler arası ve standart sisteme. Birincil standart yıldızlar. Ön hazırlık gerekmemektedir.
12 Ölçümler ve indirgemeler; Güneş merkezli düzeltme, minimum hesabı, ışık eğrisinin elde edilmesi. Ön hazırlık gerekmemektedir.
13 Açıklık ve PSF fotometri teknikleri Ön hazırlık gerekmemektedir.
14 Açıklık ve PSF fotometri teknikleri Ön hazırlık gerekmemektedir.
15 Veri analizleri ve yorumlamalar Ön hazırlık gerekmemektedir.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar