DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Astronomiye Giriş I AA   015 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Aysun AKYÜZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Astronomi biliminin önemini ve içeriğini anlamak, Elektromanyetik tayfın farklı bölgelerinden gelen ışığın ölçülebilmesi sonucunda gök cisimlerin özelliklerini kavrayabilmek, evrende boyut kavramını öğrenmek, güneş sistemi içindeki gök cisimlerinin yapıları ve olası oluşum modelleri hakkında genel bir bilgi edinmek
Dersin İçeriği
Gökyüzünü tanıyalım, Işık ve Teleskoplar, Güneş sistemi, Dünya ve Ay, Gezegenler ve uyduları, Güneş sistemindeki küçük cisimler (Asteroitler), kuyruklu yıldızlar, meteorlar, Yıldız ve Gezegenlerin oluşumu, Güneş

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Astronomi alanının temel bilimlerinin uzaydaki laboratuvarı olduğunu kavrar
2) İyi bir gözlem ve geçerli kuramsal modeller ile gökcisimlerinin hareketlerini ve ışıma mekanizmalarını öğrenir
3) Elektromanyetik tayfın farklı bölgelerinden gelen ışığın özelliklerini ve ölçüm yöntemlerini öğrenir
4) Gökcisimlerinden gelen ışığın ölçülebilmesi sonucunda evrendeki cisimlerin özelliklerini kavrar
5) Güneş sisteminin oluşum mekanizmalarını diğer yıldız sistemlerinin oluşumlarına modeller
6) Gezegenler üzerindeki yaşam olasılıklarını çok yönlü irdeler
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili bilim dallarını ve kullanılmakta olan kuramsal ve gözlemsel yöntemleri bilmek ve uygulamak.
X
2
Fizik, Matematik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, ihtiyaçları belirlemek, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışmak, gelişmeleri izlemek ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etki
X
3
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili alanlarda tez çalışmaları projeler yapmak, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle desteklemek.
X
4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerileri geliştirmek.
X
5
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında kazanılan becerilere yönelik bilimsel ve teknolojik materyalleri tasarlamak ve geliştirmek.
X
6
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama.
X
7
Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
X
9
Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
X
10
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirmek.
X
11
Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme.
X
12
Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme.
X
13
Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çıplak gözle ve optik gözlem araçları ile gökyüzünü tanımak Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
2 Evrende boyut kavramı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
3 Işık (elekromagnetik tayf) ve OptikTeleskopların genel özellikleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, konu ile ilgili videolar izlensin
4 Uzay ve Yer tabanlı Teleskoplar Konu ile ilgili internet siteleri araştırılsın
5 Güneş Sistemi: İç Gezegenler (Merkür, Venüs, Mars) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, güncel bilgiler araştırılsın
6 Dünya ve Ay Kitapta ilgili bölüm çalışılsın,güncel bilgiler hazırlansın
7 Dış Gezegenler (Jupiter , Saturn, Uranus ve Neptün) ve uyduları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, güncel bilgiler hazırlansın
8 Ara Sınav Konular tekrar edilsin
9 Küçük gezegenler: Asteroitler, yörüngeleri ve kökeni Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
10 Kuyruklu yıldızlar: yörüngeleri ve doğası Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, konuyla ilgili video izlensin
11 Cüce gezegenler ve özellikleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
12 Meteorlar ve Meteor Yağmurları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
13 Güneşin fiziksel özellikleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, güncel bilgiler hazırlansın
14 Güneşin iç yapısı ve atmosferi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
15 Öte Gezegen sistemlerine genel bir bakış Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, güncel bilgiler araştırılsın
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar