DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
X-Işın Astronomisi AA   014 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Aysun AKYÜZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı X-ışın yayan kaynakların özelliklerini, X-ışın üreten astrofiziksel mekanizmaları kavramak, X-ışınlarını algılamada kullanılan detektörleri, X-ışın analiz metotlarını, Galaktik ve Galaksi ötesi X-ışın kaynaklarını öğrenmektir.
Dersin İçeriği
X-ışınlarının özellikleri, X-ışınlarını üreten astrofiziksel mekanizmalar, X-ışın detektörleri, X-ışın verilerinin analiz yöntemleri, Güneş sistemi X-ışınları, Yıldızlararası ortamda X-ışınlarının soğurumu ve saçılması, Tek yıldızlardan yayınlanan X-ışınları, Süpernovalardan X-ışınları,X-ışın çiftleri, Samanyolu galaksisinde X-ışın kaynakları, Galaksi ötesi X-ray Astronomi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Astronomi alanının önemini ve geniş içeriğini kavrar
2) Astronomin temelini oluşturan ilkeler ve teknikler hakkında bilgi edinir
3) X-ışın astronomisinin gelişim sürecini öğrenir
4) Astronomi konularının teknolojinin gelişimine paralel gelişimini kavrar
5) X-ışın verilerinin algılanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri ve yöntemleri öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili bilim dallarını ve kullanılmakta olan kuramsal ve gözlemsel yöntemleri bilmek ve uygulamak.
X
2
Fizik, Matematik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, ihtiyaçları belirlemek, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışmak, gelişmeleri izlemek ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etki
X
3
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili alanlarda tez çalışmaları projeler yapmak, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle desteklemek.
X
4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerileri geliştirmek.
X
5
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında kazanılan becerilere yönelik bilimsel ve teknolojik materyalleri tasarlamak ve geliştirmek.
X
6
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama.
X
7
Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
X
9
Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
X
10
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirmek.
X
11
Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme.
X
12
Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme.
X
13
Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 X ışınlarının keşfi ve X ışınlarının genel özellikleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
2 X-ışını üretmek için gereken astrofiziksel mekanizmalar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 X-ışınlarının madde ile etkileşimleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Gösteri
Ödev
4 X-ışın detektörleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, güncel bilgiler araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
5 Önemli X-ışın uzay-araçları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın,güncel bilgiler araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Sözlü Sınav
Ödev
6 X-ışın veri analiz metotları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın,güncel bilgiler araştırılsın
7 Data analiz metotlarının temel uygulamaları İlgili web sitelerindeki uygulamalar araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
8 Ara Sınav Konuların tekrarı Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Gezegensel X-ışınlarının üretimi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Yıldızlararası gazın X-ışınlarının soğurması Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
11 X-ışınının yıldızlararası toz ile saçılması Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Tek yıldızlardan yayımlanan X-ışınları , TSupernovalaradan yayımlanan X-ışınları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
13 X-ışın çiftlerinin genel özellikleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Samanyolu galaksisinde bulunan X-ışın Kaynakları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
15 Aktif galaksilerdeki aktivite aralığı, Bir AGN'nin genel spektrumu Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Sözlü Sınav
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar