DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Güneş Fiziği I AA   013 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet KARAKILÇIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Güneş enerjisinin oluşumu hakkında genel bilgiler vermek ve güneş yüzeyindeki değişim faaliyetlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Güneş enerjisi, Güneş Spektrumu ve Güneş'i oluşturan tabakalar, Güneş yüzeyinin incelenmesi, Kromosferde Güneş faaliyetleri, Korona da Güneş faaliyetleri, Güneş faaliyetindeki değişmeler, Güneşin faaliyetiyle iyonesfer arasındaki ilgi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Güneş enerjisini açıklar
2) Güneş Spektrumunu tanımlar
3) Güneş'i oluşturan tabakaları tanımlar
4) Korona da Güneş faaliyetlerini açıklar
5) Kromosferde Güneş faaliyetleri açıklar
6) Güneş faaliyetindeki değişmeleri açıklar,
7) iyonesferi tanımlar
8) Ara Sınav
9) Güneşin faaliyetiyle iyonesfer arasındaki ilişkiyi açıklar
10) Iyonesferin fiziksel özelliklerini açıklar
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili bilim dallarını ve kullanılmakta olan kuramsal ve gözlemsel yöntemleri bilmek ve uygulamak.
X
2
Fizik, Matematik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, ihtiyaçları belirlemek, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışmak, gelişmeleri izlemek ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etki
X
3
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili alanlarda tez çalışmaları projeler yapmak, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle desteklemek.
X
4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerileri geliştirmek.
X
5
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında kazanılan becerilere yönelik bilimsel ve teknolojik materyalleri tasarlamak ve geliştirmek.
X
6
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama.
X
7
Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
X
9
Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
X
10
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirmek.
X
11
Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme.
X
12
Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme.
X
13
Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Güneş enerjisi, İlgili konuların kitaplardan araştırılması
2 Güneş Spektrumu ve Güneş'i oluşturan tabakalar İlgili konuların kitaplardan araştırılması
3 Güneş yüzeyinin incelenmesi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
4 Kromosferde Güneş faaliyetleri İlgili konuların kitaplardan araştırılması
5 Korona da Güneş faaliyetleri İlgili konuların kitaplardan araştırılması
6 Güneş faaliyetindeki değişmeler İlgili konuların kitaplardan araştırılması
7 Iyonesfer İlgili konuların kitaplardan araştırılması
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Güneşin faaliyetiyle iyonesfer arasındaki ilgi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
10 İyonesferin fiziksel özellikleri İlgili konuların kitaplardan araştırılması
11 İyonesferin katmanları İlgili konuların kitaplardan araştırılması
12 İyonesferin elektromanyetik dalgalarla etkileşimi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
13 Atmosfer ve iyonesfer arasındaki ilişki İlgili konuların kitaplardan araştırılması
14 Güneş ışınlarının iyonesfer üzerine etkisi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
15 Radyo dalgalarını iyonesfer ile etkileşimi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin genel tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar