DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Astrokimya I AA   009 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan GÜZEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere astronomi ve kimya bilimlerinin arasındaki ilişkiyi kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Astronomi ve kimya bilimlerinin arasındaki ilişki bu dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünya dışında bulunan kimyasal elementleri, kimyasal maddeleri açıklar.
2) Astronomi ve kimya bilimlerinin arasındaki ilişkiyi kavrar.
3) Dünya dışındaki maddelerin birbirine etkisini tahribatını genellikle Güneş Sistemi'nden daha geniş alanlarda özellikle moleküler gaz bulutlarında olan olayları kavrar.
4) Güneş sistemi genişliğindeki incelemeler yani kozmokimya hakkında bilgi sahibi olur.
5) Çok uzaktaki cisimlerin çeşitli özelliklerinin teleskoplarla nasıl ölçüldüğünü, (örneğin: sıcaklık veya bileşim) açıklar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili bilim dallarını ve kullanılmakta olan kuramsal ve gözlemsel yöntemleri bilmek ve uygulamak.
X
2
Fizik, Matematik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, ihtiyaçları belirlemek, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışmak, gelişmeleri izlemek ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etki
X
3
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili alanlarda tez çalışmaları projeler yapmak, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle desteklemek.
X
4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerileri geliştirmek.
X
5
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında kazanılan becerilere yönelik bilimsel ve teknolojik materyalleri tasarlamak ve geliştirmek.
X
6
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama.
X
7
Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
X
9
Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
X
10
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirmek.
X
11
Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme.
X
12
Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme.
X
13
Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gözlemsel olanaklar I Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
2 Gözlemsel olanaklar II Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
3 Laboratuvar astrofiziği I Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
4 Laboratuvar astrofiziği II Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
5 Astrokimyasal modeller I Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
6 Astrokimyasal modeller II Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
7 Dağınık ve yarı saydam bulutlar I Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Önceki sınav soruları çözülmeli Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
9 Dağınık ve yarı saydam bulutlar II Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
10 Foton-Hakim Bölgeler (PDR'ler) I Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
11 Foton-Hakim Bölgeler (PDR'ler) II Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
12 Evrim geçiren yıldızlar I Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
13 Evrim geçiren yıldızlar II Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
14 Ekstragalaktik astrokimya I Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
15 Ekstragalaktik astrokimya II Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki sınav soruları çözülmeli Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar