DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Güneş Fiziği II AA   008 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet KARAKILÇIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Güneşteki faaliyetlerin yeryüzüne etkisi hakkında bilgiler vermek ve Güneş tutulması ve gök dinamiği ile ilgili bazı teorileri öğretmektir
Dersin İçeriği
Güneş faaliyetinin dünya manyetik alanına etkisi, Tutulmanın tekrarı-Saros, Güneş tutulmasına ait Bessel teorisi, Güneş tutulmasının önceden hesaplanması, Gök dinamiği, Güneş ve gezegenler arası uzay.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Güneş faaliyetinin dünya manyetik alanına etkisi açıklar
2) Tutulmanın tekrarı-Sarosu tanımlar
3) Güneş tutulmasına ait Bessel teorisini açıklar
4) Güneş tutulmasının önceden hesaplar
5) Gök dinamiği açıklar
6) Güneşi tanımlar
7) Gezegenler arası uzayı tanımlar
8) Ara Sınav
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili bilim dallarını ve kullanılmakta olan kuramsal ve gözlemsel yöntemleri bilmek ve uygulamak.
X
2
Fizik, Matematik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, ihtiyaçları belirlemek, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışmak, gelişmeleri izlemek ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etki
X
3
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili alanlarda tez çalışmaları projeler yapmak, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle desteklemek.
X
4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerileri geliştirmek.
X
5
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında kazanılan becerilere yönelik bilimsel ve teknolojik materyalleri tasarlamak ve geliştirmek.
X
6
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama.
X
7
Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
X
9
Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
X
10
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirmek.
X
11
Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme.
X
12
Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme.
X
13
Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Güneş faaliyetinin dünya manyetik alanına etkisi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
2 Tutulmanın tekrarı-Saros İlgili konuların kitaplardan araştırılması
3 Güneş tutulmasına ait Bessel teorisi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
4 Güneş tutulmasının önceden hesaplanması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
5 Gök dinamiği İlgili konuların kitaplardan araştırılması
6 Güneş ve gezegenler arası uzay İlgili konuların kitaplardan araştırılması
7 Güneş Işınlarının gezegenler üzerine etkisi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Güneş ışınlarının dünya üzerine etkisi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
10 Güneş ışınlarının atmosferde etkileşimi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
11 Güneş ışınlarının atmosferde soğurulması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
12 Güneş ışınlarının atmosferde saçılması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
13 Güneş ışınlarının atmosfere termal etkisi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
14 Yeryüzünden yansıyan ışığın atmosferde soğurulması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
15 Güneş enerjisinin yeryüzündeki etkisi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel ders tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar