DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Parçacık Astrofiziği AA   007 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Aysel KAYIŞ TOPAKSU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı parçacık astrofiziğinin temel süreçlerini kavratmaktır
Dersin İçeriği
Temel Parçacıklar, Temel etkileşmeler, Yüklü parçacıkların madde ile etkileşimi, Yüksüz parçacıkların madde ile etkileşimi, sinkrotron ışınımı, kozmik ışınlar, Astrofiziksel ölçümler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel parçacıklar ve aralarındaki temel etkileşimleri öğrenir
2) parçacıkların madde ile etkileşimini öğrenir
3) Astrofizikten temel ışınım süreçlerini öğrenir
4) Astrofiziksel ölçümlerin nasıl yapıldığını öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili bilim dallarını ve kullanılmakta olan kuramsal ve gözlemsel yöntemleri bilmek ve uygulamak.
X
2
Fizik, Matematik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, ihtiyaçları belirlemek, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışmak, gelişmeleri izlemek ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etki
X
3
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili alanlarda tez çalışmaları projeler yapmak, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle desteklemek.
X
4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerileri geliştirmek.
X
5
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında kazanılan becerilere yönelik bilimsel ve teknolojik materyalleri tasarlamak ve geliştirmek.
X
6
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama.
X
7
Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
X
9
Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
X
10
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirmek.
X
11
Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme.
X
12
Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme.
X
13
Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Parçacıklar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
2 Temel Etkileşmeler I Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
3 Temel Etkileşmeler II Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Yüklü parçacıkların madde ile etkileşimi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yüksüz parçacıkların madde ile etkileşimi, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
6 sinkrotron ışınımı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
7 bremsstrahlung ışıması Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
Ödev
9 kozmik ışınlar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Problem Çözme
10 Çerenkov radyasyonu Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
11 Nötrinolar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
12 Karanlık madde Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
13 Astrofiziksel ölçümler I Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
14 Astrofiziksel ölçümler II Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Problemler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar