DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Astro-Fotoğrafçılık AA   006 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri EMRAHOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
teleskopları tanıma, aynalı ve mercekli teleskopların farkını öğrenme, Newtonyon teleskoplar, shimit-cassegrain teleskoplar, Filim ve CCD görüntüleri farkını anlama
Dersin İçeriği
Gökyüzünü tanıma, çıplak gözle gök cisimlerinin yeri, mevsimsel gökyüzü, Galileo teleskobu, mercekli ve aynalı teleskoplar, ilk teleskoplar ve keşifler, fotoğraf ve CCD teknolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) fotoğraf makinalarının tanımı öğrenme
2) lensler öğrenme
3) nasıl fotoğraf çekilir öğrenme
4) iso, diyafram, enstantane nedir öğrenme
5) iso örnekleri öğrenme
6) diyafram öncelikli çekim yapmak öğrenme
7) enstantane öncelikli fotoğraf çekimi öğrenme
8) aouto, manual fotoğraf çekimi öğrenme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili bilim dallarını ve kullanılmakta olan kuramsal ve gözlemsel yöntemleri bilmek ve uygulamak.
2
Fizik, Matematik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, ihtiyaçları belirlemek, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışmak, gelişmeleri izlemek ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etki
3
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili alanlarda tez çalışmaları projeler yapmak, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle desteklemek.
4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerileri geliştirmek.
5
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında kazanılan becerilere yönelik bilimsel ve teknolojik materyalleri tasarlamak ve geliştirmek.
6
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama.
7
Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme.
8
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
9
Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
10
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirmek.
11
Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme.
12
Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme.
13
Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 fotoğraf makinalarının tanımı örnek olay, araştırma inceleme
2 lensler örnek olay, araştırma inceleme
3 nasıl fotoğraf çekilir örnek olay, araştırma inceleme
4 iso, diyafram, enstantane nedir örnek olay, araştırma inceleme
5 teleskoplar örnek olay, araştırma inceleme
6 takipli teleskoplar örnek olay, araştırma inceleme
7 teleskop kamera aparatları örnek olay, araştırma inceleme
8 Ara Sınav yazılı
9 gece çekim örnek olay, araştırma inceleme
10 sabit çekim yıldız izleri örnek olay, araştırma inceleme
11 goto lu fotoğraf çekimi örnek olay, araştırma inceleme
12 zaman kaydırmalı gökyüzü çekimleri örnek olay, araştırma inceleme
13 kısa çekimler ve üst üste eklemeler örnek olay, araştırma inceleme
14 görüntü işleme örnek olay, araştırma inceleme
15 gece gözlem ve fotoğraf çekimi örnek olay, araştırma inceleme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar