DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tayf Bilimi AA   003 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Nazım AKSAKER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, elektromenyetik alanların incelenmesi ile astronomik nesnelerden fiziksel olaylar açıklanmaya çalışılacaktır.
Dersin İçeriği
Elektromagnetik radyasyon, fotoelektrik olayı, Compton olayı, siyah cisim ışıması, Bohr hidrojen atomu, Russel Saunders etkilenmesi, terim sembolleri, mikroenerji seviyeleri, temel hal terim sembollerinin bulunması, terimlerin enerji seviyeleri, tayfsal geçişler ve seçim kuralları, Atomların manyetik alandaki davranıları, X ışınları flouresans tayfı, X ışınları fotoelektron tayfı Auger, spektroskopisi, UV görünür bölge tayfı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektromanyetik radyasyonu bilir.
2) Fotoelektrik olayı ve Compton saçılmasını açıklar.
3) Tayf gözlemi yapar
4) Tayfsal verileri analiz eder.
5) IRAF programınız kullanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili bilim dallarını ve kullanılmakta olan kuramsal ve gözlemsel yöntemleri bilmek ve uygulamak.
X
2
Fizik, Matematik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, ihtiyaçları belirlemek, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışmak, gelişmeleri izlemek ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etki
X
3
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili alanlarda tez çalışmaları projeler yapmak, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle desteklemek.
X
4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerileri geliştirmek.
X
5
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında kazanılan becerilere yönelik bilimsel ve teknolojik materyalleri tasarlamak ve geliştirmek.
X
6
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama.
X
7
Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
X
9
Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
X
10
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirmek.
X
11
Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme.
X
12
Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme.
X
13
Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektromagnetik radyasyon, fotoelektrik olayı, Compton olayı, siyah cisim ışıması, ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
2 Bohr hidrojen atomu, Russel Saunders etkilenmesi, terim sembolleri, ön hazırlık gerekli değildir.
3 mikroenerji seviyeleri, temel hal terim sembollerinin bulunması, terimlerin enerji seviyeleri ön hazırlık gerekli değildir.
4 tayfsal geçişler ve seçim kuralları, ön hazırlık gerekli değildir.
5 Atomların manyetik alandaki davranıları, ön hazırlık gerekli değildir.
6 X ışınları flouresans tayfı, X ışınları fotoelektron tayfı Auger, spektroskopisi, ön hazırlık gerekli değildir.
7 UV görünür bölge kızılöte tayfı. ön hazırlık gerekli değildir.
8 Ara Sınav
9 IRAF programının kurulması ön hazırlık gerekli değildir.
10 tayfsal paketlerin incelenmesi ön hazırlık gerekli değildir.
11 Verilerin analizlere hazırlanması ön hazırlık gerekli değildir.
12 Dalgaboyu kalibrasyonu ön hazırlık gerekli değildir.
13 Standard yıldız ile akı kalibrasyonu ön hazırlık gerekli değildir.
14 Eşdeğer genişlik ölçümü ön hazırlık gerekli değildir.
15 Tayfsal analizlerin yorumu ön hazırlık gerekli değildir.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar