DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Astronomide Gözlem Teknikleri AA   001 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri EMRAHOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
teleskopları tanıma, aynalı ve mercekli teleskopların farkını öğrenme, Newtonyon teleskoplar, shimit-cassegrain teleskoplar, Filim ve CCD görüntüleri farkını anlama
Dersin İçeriği
Gökyüzünü tanıma, çıplak gözle gök cisimlerinin yeri, mevsimsel gökyüzü, Galileo teleskobu, mercekli ve aynalı teleskoplar, ilk teleskoplar ve keşifler, fotoğraf ve CCD teknolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) teleskopları öğrenme
2) mercekli teleskopların neden kullanılmadıklarını öğrenme
3) aynalı teleskoplar
4) aynalı teleskopların görüntü farklılıklarını öğrenme
5) çatal ve ekvatoryal kundaklı teleskopları öğrenme
6) atmosfer ve gözlem ilişkisini öğrenme
7) ayırma gücünü anlama
8) film ve CCD görüntü farklılıkları anlama
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili bilim dallarını ve kullanılmakta olan kuramsal ve gözlemsel yöntemleri bilmek ve uygulamak.
2
Fizik, Matematik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, ihtiyaçları belirlemek, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışmak, gelişmeleri izlemek ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etki
3
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili alanlarda tez çalışmaları projeler yapmak, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle desteklemek.
4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerileri geliştirmek.
5
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında kazanılan becerilere yönelik bilimsel ve teknolojik materyalleri tasarlamak ve geliştirmek.
6
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama.
7
Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme.
8
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
9
Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
10
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirmek.
11
Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme.
12
Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme.
13
Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 gece gökyüzü örnek olay, araştırma inceleme
2 teleskoplar örnek olay, araştırma inceleme
3 aynalı telskoplar örnek olay, araştırma inceleme
4 teleskoplarda tayf alımı örnek olay, araştırma inceleme
5 teleskoplarda tayf analizi örnek olay, araştırma inceleme
6 fotoğraf tekniği örnek olay, araştırma inceleme
7 CCD ile görüntü alma örnek olay, araştırma inceleme
8 Ara Sınav yazılı
9 Filtreler örnek olay, araştırma inceleme
10 dar bant ve geniş bant filtreler örnek olay, araştırma inceleme
11 digital görüntü örnek olay, araştırma inceleme
12 CCD görüntüleri indirgeme örnek olay, araştırma inceleme
13 görüntü indirgeme ve analizi programları örnek olay, araştırma inceleme
14 görüntü indirgeme ve analizi örnek olay, araştırma inceleme
15 görüntü indirgeme ve analizi (tekrar) örnek olay, araştırma inceleme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar