DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi YLİG   203 3 1 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali BAYAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye literatür tarama proje hazırlama tez hazırlama ve bu hazırladığı çalışmaları doğru etkin ve bilimsel tabanlı olarak sunma alışkanlığını kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Literatür tarama, Proje Hazırlama, Tez hazırlığı ve Tez sunumu konularında öğrencinin gerekli bilgi beceri kazanımlar sağlamasına olanak sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sahada karşılaşılan mevcut problemleri tanımlamayı öğrenir
2) Tanımladığı proje ilgili literatür araştırması yapmayı ve hipotezini ortaya koymayı öğrenir.
3) Materyal ve Method'un nasıl hazırlandığını öğrenir.
4) Sonuçları ve bulguları tartışır hipotezi ile olan ilişkisini ve çıkarımlarını ortaya koyar
5) Etkin bir sunum yapmayı öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çalışması ile ilgili literatür taraması yapmayı öğrenir. -I İlgili kaynaklardan (kitap, makale, internetten bilgi vb.) literatür okuma Anlatım
2 Çalışması ile ilgili literatür taraması yapmayı öğrenir.-II İlgili kaynaklardan (kitap, makale, internetten bilgi vb.) literatür okuma Anlatım
3 Çalışması ile ilgili literatür taraması yapmayı öğrenir.-III İlgili kaynaklardan (kitap, makale, internetten bilgi vb.) literatür okuma Anlatım
4 Çalışması ile ilgili literatür taraması yapmayı öğrenir.-IV İlgili kaynaklardan (kitap, makale, internetten bilgi vb.) literatür okuma Anlatım
5 Çalışması ile ilgili literatür taraması yapmayı öğrenir.-V İlgili kaynaklardan (kitap, makale, internetten bilgi vb.) literatür okuma Anlatım
6 Çalışması ile ilgili literatür taraması yapmayı öğrenir.-VI İlgili kaynaklardan (kitap, makale, internetten bilgi vb.) literatür okuma Anlatım
7 Çalışması ile ilgili literatür taraması yapmayı öğrenir.-VII İlgili kaynaklardan (kitap, makale, internetten bilgi vb.) literatür okuma Anlatım
8 Ara Sınav İlgili kaynaklardan (kitap, makale, internetten bilgi vb.) literatür okuma Anlatım
9 Literatürlerin okunması ve danışmanla tartışma -VIII İlgili kaynaklardan (kitap, makale, internetten bilgi vb.) literatür okuma Anlatım
10 Literatürlerin okunması ve danışmanla tartışma -IX İlgili kaynaklardan (kitap, makale, internetten bilgi vb.) literatür okuma Anlatım
11 Elde edilen bilgilerle rapor sunma (ödev, proje) -X İlgili kaynaklardan (kitap, makale, internetten bilgi vb.) literatür okuma Anlatım
12 Elde edilen bilgilerle rapor sunma (ödev, proje) -XI İlgili kaynaklardan (kitap, makale, internetten bilgi vb.) literatür okuma Anlatım
13 Sonuçların değerlendirilmesi ve tartışılması -XII İlgili kaynaklardan (kitap, makale, internetten bilgi vb.) literatür okuma Anlatım
14 Sonuçların değerlendirilmesi ve tartışılması -XII İlgili kaynaklardan (kitap, makale, internetten bilgi vb.) literatür okuma Anlatım
15 Sonuçların değerlendirilmesi ve tartışılması -XIII İlgili kaynaklardan (kitap, makale, internetten bilgi vb.) literatür okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kaynaklardan (kitap, makale, internetten bilgi vb.) literatür okuma Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar