DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi YLİG   203 3 1 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali BAYAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye literatür tarama proje hazırlama tez hazırlama ve bu hazırladığı çalışmaları doğru etkin ve bilimsel tabanlı olarak sunma alışkanlığını kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Literatür tarama, Proje Hazırlama, Tez hazırlığı ve Tez sunumu konularında öğrencinin gerekli bilgi beceri kazanımlar sağlamasına olanak sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sahada karşılaşılan mevcut problemleri tanımlamayı öğrenir
2) Tanımladığı proje ilgili literatür araştırması yapmayı ve hipotezini ortaya koymayı öğrenir.
3) Materyal ve Method'un nasıl hazırlandığını öğrenir.
4) Sonuçları ve bulguları tartışır hipotezi ile olan ilişkisini ve çıkarımlarını ortaya koyar
5) Etkin bir sunum yapmayı öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)