DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil Sanayinde İş Güvenliği İG   070 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Serin MEZARCIÖZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel olarak tekstil endüstrisinde iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemi ve gerekliliği vurgulanarak öğrencilerin bu konuda gerekli bilinci kazanması hedeflenmiştir. Ayrıca modern tekniklerle bu konularda iyileştirme çalışmalarının nasıl yapılacağını göstererek, konunun hukuksal ve etik boyutu hakkında gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
İş sağlığı ve güvenliğinin genel prensipleri, Risk tanımı ve risk değerlendirmesi, Tekstil endüstrisinde iş sağlığı ve meslek hastalıkları, Tekstil işletmelerinin birimlerine göre tehlike ve risklerin dağılımı, (iplik, dokuma, örme, vb.), ilk yardım, Kanun ve hükümler, Tekstil sanayinde çalışanların sağlık ve güvenliklerinin yönetilmesi.,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tekstil endüstrisinde İş sağlığı ve güvenliği konusunda temel kavramları kazandırır
2) Mesleki kazalar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olunur.
3) Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği yapısı, ilgili kuruluşlar ve örgüt yapısı hakkında bilinçlenmesi sağlanır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış Ders notları ve referans kitaplar
2 Tekstil sanayinde tehlikeler ve riskler Ders notları ve referans kitaplar
3 Tekstil işletmelerinin birimlerine göre tehlike ve risklerin dağılımı, (iplik, dokuma, örme, vb.) Ders notları ve referans kitaplar
4 Tekstil sektörü çalışanlarında meslek hastalıkları Ders notları ve referans kitaplar
5 Kas ve iskeletle ilgili düzensizlikler ve hastalıklar Ders notları ve referans kitaplar
6 Kimyasal maddelere maruziyet, toz ve elyafa maruziyet Ders notları ve referans kitaplar
7 Biyolojik maddelere maruziyet Ders notları ve referans kitaplar
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar
9 Fiziksel maddelere maruziyet Ders notları ve referans kitaplar
10 Tekstil sanayinde kazalar Ders notları ve referans kitaplar
11 Kaza analizleri Ders notları ve referans kitaplar
12 Tekstil sanayinde karşılaşılan psikolojik etmenler Ders notları ve referans kitaplar
13 Kanun ve hükümler Ders notları ve referans kitaplar
14 Tekstil işletmesinde risk değerlendirme Ders notları ve referans kitaplar
15 Tekstil sanayinde çalışanların sağlık ve güvenliklerinin yönetilmesi Ders notları ve referans kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar