DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil Sanayinde İş Güvenliği İG   070 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Serin MEZARCIÖZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel olarak tekstil endüstrisinde iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemi ve gerekliliği vurgulanarak öğrencilerin bu konuda gerekli bilinci kazanması hedeflenmiştir. Ayrıca modern tekniklerle bu konularda iyileştirme çalışmalarının nasıl yapılacağını göstererek, konunun hukuksal ve etik boyutu hakkında gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
İş sağlığı ve güvenliğinin genel prensipleri, Risk tanımı ve risk değerlendirmesi, Tekstil endüstrisinde iş sağlığı ve meslek hastalıkları, Tekstil işletmelerinin birimlerine göre tehlike ve risklerin dağılımı, (iplik, dokuma, örme, vb.), ilk yardım, Kanun ve hükümler, Tekstil sanayinde çalışanların sağlık ve güvenliklerinin yönetilmesi.,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tekstil endüstrisinde İş sağlığı ve güvenliği konusunda temel kavramları kazandırır
2) Mesleki kazalar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olunur.
3) Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği yapısı, ilgili kuruluşlar ve örgüt yapısı hakkında bilinçlenmesi sağlanır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)