DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriyel Hijyen İG   035 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suphi URAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İŞ YERLERİNDE HİJYENİK KOŞULLARI SAĞLAYABİLECEK TEORİK BİLGİYİ KAZANMAK
Dersin İçeriği
Tanımı,iş hijyenistinin görevleri,Kimyasal risk etmenleri ,havada asılı bulunan kirleticiler,gazlar ,tozlar,duman,aerosollar,endüstriyel çözücüler,kimyasal risk etmenlerini kontrol yöntemleri, Fiziksel risk etmenleri,gürültü,iyonize radyasyon,iyonize olmayan radyasyon,işyeri ortam havalandırması,ergonomi,biyolojik risk etmenleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İŞ YERLERİNDE FİZİKSEL RİSK ETMENLERİNİ BELİRLEMEK VE KONTROL ALTINA ALABİLMEK
2) İŞ YERLERİNDE KİMYASAL RİSK ETMENLERİNİ BELİRLEMEK VE KONTROL ALTINA ALABİLMEK
3) İŞ YERLERİNDE BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİNİ BELİRLEMEK VE KONTROL ALTINA ALABİLMEK
4) İŞ YERLERİNDE PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİNİ BELİRLEMEK VE KONTROL ALTINA ALABİLMEK
5) İŞ YERLERİNDE ÇEVRESEL RİSK ETMENLERİNİ BELİRLEMEK VE KONTROL ALTINA ALABİLMEK
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 TEMEL TANIMLAR, AMAÇ VE KAPSAM İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
2 ÇALIŞMA YAŞAMI SAĞLIK İLİŞKİSİ İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
3 EPİDEMİYOLOJİK YÖNTEMLER İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
4 MARUZ KALIM KAVRAMI, LİMİT VE STANDARTLAR, DOZ İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
5 MARUZ KALIM KAVRAMI, LİMİT VE STANDARTLAR, DOZ İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
6 MARUZ KALIM KAVRAMI, LİMİT VE STANDARTLAR, DOZ İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
7 İŞYERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
8 Ara Sınav İLGİLİ DERS NOTLARI Sözlü Sınav
9 İŞYERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
10 İŞYERİNDE FİZİKSEL RİSKLER İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 İŞYERİNDE FİZİKSEL RİSKLER İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
12 İŞYERİNDE KİMYASAL RİSKLER İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
13 İŞYERİNDE BİYOLOJİK RİSKLER İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
14 İŞYERİNDE PSİKOSOSYAL RİSKLER İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
15 İŞYERİNDE ÇEVRESEL RİSKLER İLGİLİ DERS NOTLARI Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İLGİLİ DERS NOTLARI Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar