DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 TEMEL TANIMLAR, AMAÇ VE KAPSAM İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
2 ÇALIŞMA YAŞAMI SAĞLIK İLİŞKİSİ İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
3 EPİDEMİYOLOJİK YÖNTEMLER İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
4 MARUZ KALIM KAVRAMI, LİMİT VE STANDARTLAR, DOZ İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
5 MARUZ KALIM KAVRAMI, LİMİT VE STANDARTLAR, DOZ İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
6 MARUZ KALIM KAVRAMI, LİMİT VE STANDARTLAR, DOZ İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
7 İŞYERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
8 Ara Sınav İLGİLİ DERS NOTLARI Sözlü Sınav
9 İŞYERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
10 İŞYERİNDE FİZİKSEL RİSKLER İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 İŞYERİNDE FİZİKSEL RİSKLER İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
12 İŞYERİNDE KİMYASAL RİSKLER İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
13 İŞYERİNDE BİYOLOJİK RİSKLER İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
14 İŞYERİNDE PSİKOSOSYAL RİSKLER İLGİLİ DERS NOTLARI Anlatım
15 İŞYERİNDE ÇEVRESEL RİSKLER İLGİLİ DERS NOTLARI Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İLGİLİ DERS NOTLARI Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar