DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriyel Hijyen İG   035 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suphi URAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İŞ YERLERİNDE HİJYENİK KOŞULLARI SAĞLAYABİLECEK TEORİK BİLGİYİ KAZANMAK
Dersin İçeriği
Tanımı,iş hijyenistinin görevleri,Kimyasal risk etmenleri ,havada asılı bulunan kirleticiler,gazlar ,tozlar,duman,aerosollar,endüstriyel çözücüler,kimyasal risk etmenlerini kontrol yöntemleri, Fiziksel risk etmenleri,gürültü,iyonize radyasyon,iyonize olmayan radyasyon,işyeri ortam havalandırması,ergonomi,biyolojik risk etmenleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İŞ YERLERİNDE FİZİKSEL RİSK ETMENLERİNİ BELİRLEMEK VE KONTROL ALTINA ALABİLMEK
2) İŞ YERLERİNDE KİMYASAL RİSK ETMENLERİNİ BELİRLEMEK VE KONTROL ALTINA ALABİLMEK
3) İŞ YERLERİNDE BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİNİ BELİRLEMEK VE KONTROL ALTINA ALABİLMEK
4) İŞ YERLERİNDE PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİNİ BELİRLEMEK VE KONTROL ALTINA ALABİLMEK
5) İŞ YERLERİNDE ÇEVRESEL RİSK ETMENLERİNİ BELİRLEMEK VE KONTROL ALTINA ALABİLMEK
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)