DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer YLİGS   102 2 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yüksek Lisans düzeyinde edindiği uzmanlık bilgileri, özgün fikirlerle destekleyerek ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak, karmaşık mühendislik problemlerini çözme ve Maden mühendisliğiyle ilgili yenilikleri takip etme, inceleme ve uygulama beceriye , yeni veya disiplinler arası teknolojilere uyum sağlayabilecek esnek bilgi temeline sahip olmak. Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Tez konusu, danışman hoca desteği ile yürütülür

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeni bilgilere uygun bilimsel yöntemler kullanarak sistematik bir biçimde ulaşabilme ve değerlendirebilir.
2) Yüksek lisans düzeyinde edinilen bilgileri geliştirip derinleştirerek bilimsel yöntemler geliştirebilir ve uygulayabilir
3) Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilir
4) Yeni fikirlerin eleştirel analizini yaparak karmaşık problemlere özgün çözümler getirebilir
5) Brings unique solutions to complex problems by critical analysis of new ideas
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seminer konusu ile ilgili veri tarar, sunuma hazırlar -1 Verilen konu ile ilgili veri tarar ve değerlendirir
2 Seminer konusu ile ilgili veri tarar, sunuma hazırlar -2 Verilen konu ile ilgili veri tarar ve değerlendirir
3 Seminer konusu ile ilgili veri tarar, sunuma hazırlar - 3 Verilen konu ile ilgili veri tarar ve değerlendirir
4 Seminer konusu ile ilgili veri tarar, sunuma hazırlar - 4 Verilen konu ile ilgili veri tarar ve değerlendirir
5 Seminer konusu ile ilgili veri tarar, sunuma hazırlar - 5 Verilen konu ile ilgili veri tarar ve değerlendirir
6 Seminer konusu ile ilgili veri tarar, sunuma hazırlar - 6 Verilen konu ile ilgili veri tarar ve değerlendirir
7 Seminer konusu ile ilgili veri tarar, sunuma hazırlar - 8 Verilen konu ile ilgili veri tarar ve değerlendirir
8 Ara Sınav Verilen konu ile ilgili veri tarar ve değerlendirir
9 Seminer konusu ile ilgili veri tarar, sunuma hazırlar - 9 Verilen konu ile ilgili veri tarar ve değerlendirir
10 Seminer konusu ile ilgili veri tarar, sunuma hazırlar - 10 Verilen konu ile ilgili veri tarar ve değerlendirir
11 Seminer konusu ile ilgili veri tarar, sunuma hazırlar - 11 Verilen konu ile ilgili veri tarar ve değerlendirir
12 Seminer konusu ile ilgili veri tarar, sunuma hazırlar -12 Verilen konu ile ilgili veri tarar ve değerlendirir
13 Seminer konusu ile ilgili veri tarar, sunuma hazırlar - 13 Verilen konu ile ilgili veri tarar ve değerlendirir
14 Seminer konusu ile ilgili veri tarar, sunuma hazırlar - 14 Verilen konu ile ilgili veri tarar ve değerlendirir
15 Seminer konusu ile ilgili veri tarar, sunuma hazırlar - 15 Verilen konu ile ilgili veri tarar ve değerlendirir
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Verilen konu ile ilgili veri tarar ve değerlendirir

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar