DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği - I İG   107 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Serap GÖNCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hayvancılık işletmelerinde teknolojik gelişmelerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi almış, uygulama yeteneği kazanmış, üretim tekniklerinde bilgisi olan, mesleki problemleri çözebilecek bilgi ve beceriye sahip, çağdaş aygıtları kullanabilen iş güvenliği uzmanların temel bilgi temin etmek.
Dersin İçeriği
Besin işleme ve yetiştiricilik hızlı bir şekilde kalite kontrol programlarına yönelmektedir. Pek çok endüstriyel sektör, tüketicilerin kaliteli ürün talebini garantilemek, karlılığı maksimum kılmak, riski azaltmanın düşük maliyetli yolu olarak halen kalite kontrol programlarını kullanmaktadır. Hayvancılık işletmelerinde kalite kriterleri, çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları, çalışanların performans takibi ve değerlendirmesi; hayvancılık işletmelerinde kaynakların, malzeme, zaman ve insan kaynaklarının etkili kullanımı, hastalık risk unsurları ve giriş kapılarına karşı koruyucu uygulamalar: İşletmelerde girdi-çıktı, canlı demirbaş stok kontrol ve sevkıyat faaliyetlerinin sisteme girişi takibi, demribaş kaydı ve takibi, işltem iç tetkiklerde sistemin sürekliliği ve başarı kontrolü ve iyileştirilmesi önerileri, üretim zincirinin hayvan, ortam, makine ve çalışanlara bağlı hata kaynaları tespit ve düzeltme yolları tespiti detayları üzerinde durulacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) öğrenci Hayvancılık işletmelerinde iş yönetimi kalite kriterlerini bilir
2) öğrenci Hayvancılık işletmelerinde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
3) öğrenci hayvancılık işletmelerinde çalışanların performans takibi ve değerlendirmesini bilir
4) öğrenci astalık risk unsurları ve giriş kapılarına karşı koruyucu uygulamalar bilir
5) öğrenci hastalık risk unsurları ve giriş kapılarına karşı koruyucu uygulamaları bilir
6) öğrenci hastalık risk unsurları ve giriş kapılarına karşı koruyucu uygulamaları bilir
7) öğrenci işletme iç tetkiklerde sistemin sürekliliği ve başarı kontrolü ve iyileştirilmesi önerilerini bilir
8) bilgilerini değerlendirir
9) öğrenci işletme iç tetkiklerde sistemin sürekliliği ve başarı kontrolü ve iyileştirilmesi önerilerini bilir
10) öğrenci canlı demirbaş stok kontrol ve sevkiyat faaliyetlerinin sisteme girişi takibi, demirbaş kaydı ve takibini bilir
11) öğrenci üretim zincirinin hayvana bağlı hata kaynakları tespit ve düzeltme yolları tespiti bilir
12) öğrenci üretim zincirinin makinelere bağlı hata kaynakları tespit ve düzeltme yolları tespitini bilir
13) öğrenci üretim zincirinin hayvana bağlı hata kaynakları tespit ve düzeltme yolları tespitini bilir
14) öğrenci üretim zincirinin ahıra bağlı hata kaynakları tespit ve düzeltme yolları tespitini bilir
15) öğrenci üretim zincirinin ahıra bağlı hata kaynakları tespit ve düzeltme yolları tespitini bilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hayvancılık işletmelerinde iş yönetimi kalite kriterleri grup çalışması, anlatım, görsel sunu Grup Çalışması
2 Hayvancılık işletmelerinde çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları, grup çalışması, anlatım, görsel sunu
3 Hayvancılık işletmelerinde çalışanların performans takibi ve değerlendirmesi; grup çalışması, anlatım, görsel sunu
4 hayvancılık işletmelerinde kaynakların, malzeme, zaman ve insan kaynaklarının etkili kullanımı, grup çalışması, anlatım, görsel sunu
5 hastalık risk unsurları ve giriş kapılarına karşı koruyucu uygulamalar: grup çalışması, anlatım, görsel sunu
6 hastalık risk unsurları ve giriş kapılarına karşı koruyucu uygulamalar: grup çalışması, anlatım, görsel sunu
7 işletme iç tetkiklerde sistemin sürekliliği ve başarı kontrolü ve iyileştirilmesi önerileri, grup çalışması, anlatım, görsel sunu
8 Ara Sınav odev Yazılı Sınav
Ödev
9 canlı demirbaş stok kontrol ve sevkiyat faaliyetlerinin sisteme girişi takibi, demirbaş kaydı ve takibi, grup çalışması, anlatım, görsel sunu
10 üretim zincirinin hayvana bağlı hata kaynakları tespit ve düzeltme yolları tespiti grup çalışması, anlatım, görsel sunu
11 üretim zincirinin ortama bağlı hata kaynakları tespit ve düzeltme yolları tespiti grup çalışması, anlatım, görsel sunu
12 üretim zincirinin makinelere bağlı hata kaynakları tespit ve düzeltme yolları tespiti grup çalışması, anlatım, görsel sunu
13 üretim zincirinin çalışanlara bağlı hata kaynakları tespit ve düzeltme yolları tespiti grup çalışması, anlatım, görsel sunu
14 hayvana ait risk unsurları grup çalışması, anlatım, görsel sunu
15 hayvana ait risk unsurları grup çalışması, anlatım, görsel sunu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları grup çalışması, anlatım, görsel sunu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar